Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 263
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0290
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ANTIQUITATES VAKIM,

Cui proinde graphice Catullus :

Non Tibi barba nitet^ non Tibi culta coma eft.
Archi£ Grseco $o|oY> vultu diftortus>&; oinxg^pedibus mrens audit, plane quali*
ter in Statua vifitur i

Bouog s^v o K$y0O§\ £7T ol\y\oO\\T^oi vciitt»

X^Xiiv aMixg §7Tots dvTifttyg,
<£o|oV? «.V^?» dlbv tfev Epnptafnfl-iv eV tinTofig
Eetfouiow f/oyspMv"uiee? i%flv/3o'A6dv»

Littora parvus ego hic habito faxofa Priapus^
Nullaque cum mergu betta cruenta gero. ■'. ■'

Diftortus vultus, pe> nullus,falce dolando
Pifcator talem finxerit, aut meliusl
Quibus ex verbis & aliam Priapi prajfecturam difcimus,Portuum fcilieet, unde
AifxeviVw? Gra^ciS', Latinis Portumnus dicebatur,de quo Apulejus lib.4., Milefia-
rum, & ipfe appolito ad barbam lemmate .: Portumnus, inquit, carulkharbk
hifyidus. De barba, fubjecit A R C HM O P HIL U S, rufticoque faeiei hor-
rore, ex his abunde conftat, de falceautem & hedera adhuc doceri eupiam,
neque enim fatis capio, quid hasc ad Priapum ? Falcem Priapo fuiffe, refpondic
D ULODO R U S, imb & Falcis ufum, TibuIIus adftruit, Lib> I. EI. i>

Pomojisque ruber Cuftos ponatur in hortis,
Terreat ut Scavm EALCE Priapus aves,
Quidni & fures ?

Cuftos furum atque avium cum FALCE SALIGNA
MemoraturVirgilio,Georg.4.Falcem, fubjecit ARCH^OPHT<LUS, fer-
tum hederaceum excipit. In ferto hederaceo, refpondit DULODQR US,
imo & in hedera, qua ut in aVerfa hujus-ftatuas cernimus, egregijp. Priapi merces
colliguntur, fuccurriti pompa Dionyfiaca apud Athensum, ubi hederacearn
ex auro Priapus geftaffe memoratur: lltTheocritus inEpigrammatibus;

Tov xpvxosvTa TlaiviTrog xictrov sfi ipcsQTu mqoVt) xcLTOLTrTofAivog.

Priapus croceam hederam pukhro capiti arcumligatam babens*
Epigramma LXXXIV. Pampineam fubftituit:

Sacrum revincle Pampino caput.
Caufa differentia? non alia eft, quam quod frondes h£,haud adeb difpari jure,
Baccho debentur. Pampmus vinum producit, praxipuum Bacchi munus 5
Hedera autem Ebriorum tempora refrigerat, earnque ob caufam, a Baccho
primiim ufurpata iegitur; Nonde Baccho, excepit ARCHJiOPHILUS,
fed de Priapo nobis fermo eft. Priapiis, refpondit DULODORUS, &
Bacchi filius fuit, & vinearum cuftos. De vinearum euftodia teftatur Catullus
Carm. 19.

Rac necejfe Priapo

Prdsftare > & Domini hortum Vinedmque tueri.
De filio Baechi communior fententia, quanquam alii aliter.

Bacchi ruftica proles
Tibullo audit, Iib. 1. Eleg. 4. Paufanias in Boeot. de utroque Parente, & Baccho
& Venere teftatur. Diodorus & rationem addit, qubd vino repleti natura ad
Venerem concitentur. AlirNajadis Nympha? & Dionyfii fiiium ftatuunt, qua
de re videfis Strabonem lib. 1 j. Alii filiumGhioties, Vide Antipatrum Sidonium,

&Scho-
loading ...