Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 265
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0292
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
V«*.

Uonis
-hione
Xquo,
>PHI-
%a,
is fta-

dyJI.i.
idem
is,re-
caufa

Solis
moi>
left.
ipu-
ido-

ANTIQUITATES VARI^. 26*5

autem & de faltante Priapo ? dubitem ; De foemina enim Joquitur Poeta,non
de Priapo. Loquitur de fakationis modo, repofuit AKCH^EOPHi LUS,
quem Martialis Gaditanum appeilat: Et licet de Priapo Authores tactant,
eodem tamen more & hunc ufum , ex hoc ejus Sigillo utique abunde conitat.
Non ex Sigilio tantiim, refpondit DULODORUS, fed & ex Luaano Trsp»
dp^Vsw^ ubi Priapum adhuc infantem, qualis hic eft, faltationes a Martenar-
rat edottum. Verba recitabo, ut res pianior fiat. BifluvoV $e uvdog xxl §Tog, s

TTXvV TGOV ItxXMTIHWV XkkOTptOg > 01 TOV ttplX7T0V (JxtUOVX 7T0k£Ut<;Y,V , T60V TlTXvCAV 01UXI SV«.
Yi T60V <>Xi(AV SxXTVkddV, tQtQ epjOv, 7TS7T0tV)Uev0V, T0 IvOTVktX Trxtctevstv, 7TXpXkX^0VTX nrxpx

rvjg^Hpxg ToVApvi IIAIAA uev bti, SKAHPON <$e xxl Trepx t£ uerpix oivdptxov, u$ 7rpoT£-
pov 67r~Aoux%£tv dtSxZxi, 7rpiv Teketov OPXHSTHN sTr&tpycicxTo. Bythyna fabula
etiam h<ec, ab Itahch non plane 'ahena eji, qui Priapum Deum Bellicum, ahquem
Titanum utopmor, vel Daftylorum, hoc opus feciJJe,remque mihtarem injtituiJJi
tradiderunt ; Martemjahcet ajunone accepijje Priapum,equidem PUERUM
adhuc, fed DURUM ac Jupra modum VLRILEM, eumque nonprius armiz
depugnare docuijje, quamperjef/um SA L TA TO R EM reddidijjet, V ides AR-
CH/EOPHiLE,Pnapuma junone Marri traditum etiamnum infantem, ab
eoque perfectum fakatorem redditum: Vides mfantem fuiffe, non gracilun
aliquem, fed durum & fupra modum viriiem, quje omnia utique cum hoc Si-
gillo optime conveniunt. Fateor, inquit ARCH/EQPHILUS; mirum
autem cum fupra Priapus fenex mentula tantum non caruerit, hunc infantem
adhuc tanta excellere, ut & cum viris certare pofTet. Quid ais ? an ex matris
alvo talis prodiit? Omninb, refpondit DULODORUS, audi Scholiaftem
ApoIIonii: Atovwa spao-kTax 'AQpoSiTv) suiyA xvt&. xxt x\x%^pv\dxvTog xvts stg tv\v
hc$txv}v, eutyv) tw A^covi^i. ug <$e v)kfav 6 htovvvog, geQxvov ttoivjo-xo-x v7T/ivTy)crsv xvm. xxl
gsjsxvx xvtcv xxoka^o-xt uev vi^siro <itx t6 v\H ysyxuwllxi. Elg <}s kxu^-xxov x\x%upv)-

<7X<TX T0 h\ XVT8 XVOtPopXUMOV £/3«AST0 TSKSIV. "Hpi* $£ tytkOTVTTgPX USUXySVUSVV) TV) %stp}

e(£)v\i,XT0 Tv)g yxgpog otuT^?, xxt sitoms Texstv ttx$x txts xkkx SwuopQov, xxt Ai^orov
%%ovtx vwepueyx, ov ripiWov npouxyopevbvivxt. Hsec bene fe habent, inquit AR-
CH/EOPHILUS; Sed veiim icire, quid faltatio ad Martem ? Quid Mars
ad Priapum ? ut hic Uli m difciphnum memoretur traditus, iile autem ante
artes belhcas,faltationcs docuent ? De Martns Saltatiombus, refpondit D U-
LO DOR US , docetLycophron in Alexandra v.249. ubi Opxmryig *Apv\g yxixv
xxTxilxt Mars faltator terram comburit: Et Euripides in Phceniifis v.79CT. feqq.
Suv o7rko(popQig, spxrov em 7rvev<rxg

AtuxTt @/)fixg xauov dvxxkeTXTOv zpo%opevs.

Cum armatk Exercitum Argivorum incitans

Cum Janguine contra Thebas Jaltationem inconcinnam proJHii.

Rationem addit Tzetzes ad allegatum Lycophronis locum: Opx^g, inquit,
AsysTot* ^ict tx\ ytvousvxg ev roTg Troksuotg xwmstg. Cur autem Priapus Marti in
difciplinam traditus fingatur, ex Martis Etymo didiceris ; Apv,g enim Platoni
xtto t$ xppmg a viro derivatur, eodem modo, quo Mars a Mare fecundum
Varronem defcendit, quod fcilicet maribus priefit in bello. Nunc autem
conftat, Priapum ei parti, qua vin fumus, imperare : Quid igitur mirum,ii
Marti in difciphnam fingatur traditus ? quid mirum, fi faltationes & rmlitiam
ab eo memoretur didtcifle ? fed aliud prodit

(Ll)

PRIAPI
loading ...