Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 287
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0318
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ANTIQJJITATES VAKIM. 287

Canir eam in rem Claudianus, de Raptu. In Statua hac, regefiit ARCH/E-
OPHiLUS, nullum nec Currus, nec anguium alatorum eft veftigium. At
eft Frugum & Fru&uum, refponditDULODORUS 5 Corona fpicea pueri
capiti impofita, Fruges in Patera, & Caput Papaveris in manu dextra, quid?
annon indubitata funt indicia, puerum hunc ex coniortio Cereris effe ? An-
gues & currus non adeo neceflarn funt, ut fine iis Triptolemus agnofci non
poffit. Paufanias memorat ejus fignum, in Atticis Similiter & Plinius Lib.
26. c.$. & quidem Praxitelis opus; At uterque nec Currus nec Anguium men-
tionem faciunt: SoIamStatuam memoraht, quam proinde non dubitem eodera
modo erficlam aflerere, quo noftra hsec viiitur. Juvenis eft & pulcher, utpote
quem Ceres recens natum, per noc"tem igne fovit, per diem divino lacle nu-
trivit, utServius ad I.Georg. docet, & tangitOvidius,Lib. IV. Faftorum, ubi
& Cererem £groto fanitatem reftituifle memorat, exclamatque , quod & ad
gratiifimam in ftatua faciei venuftatem rite fecerim :

Tantm canefii venit ab ore decor !
De venuftate,inquit ARCHyEOPHILUS,dubium non eft,&forfitan n£C
de frugibus, quas patera prafert; At corona fpicea nimios forfanTriptolemo
honores videbitur tribuere. Virgilio enim Georg. I.

Puer curvi monflrator aratri
Vocatur, ciim interea Cereritotius agriculturaj tribuatur inventum : Quid?
An is, qui unum tantiim inftrumentum dedit, fimili ornatu erfingatur cum ea,
qua: totius artis inventrix eft ? Id nihii mirum, refpondit DULODORUS,
nam & divinos honores Triptolemus obtinuit, habuitque &^£dem & Aream
& Aram , uti graviifimus Author Paufanias in Atticis teft«itur. Non defuit
meritum ; Neque enim tantum aratrum invenit, fed, ut dixi, acceptum a Ce-
rere frumentum, Dex juflu perOrbemTerrarum diffudit, agrique coleftdira-
tiones edocuit. Ovidius fub flnem libri V. Met. rei meminit: Et nota eft
hiftoria de Rege Scythia? Lynco, quam pmer Ovidium, & Servius tangit:
Nota de Garnabuta Rege Getarum apud Hyginum: Ut taceam ipfum Tripto-
lemum, qui apud Nafonem, Metam. V. fin.

Dona fcro Cereru, latos qu£ fyar/a per agros,
Frugiferas mej/es, alimentaque mitia reddant.
Triptolemus certe, non tantiim eo Cereris vices implevit, qubd fruges Orbi
intuiit^fed & eo, quod Ieges propofuit, de quibus tres in Eleufine memoran-
tur : Venerandos fcilicet Deos : Honorandos Parentes: Et carnibm noft ejfe ve~
fcendum. Cererem, inquit ARCH^EOPHILUS, conftat a iegibus flsuuo-
<Po'pov & legiferamdi£tam; fed nunc id non agimus. DeTriptolemo mihi du-
bium adhuc movet Orpheus apud Paufaniam, qui Cererem non Triptolemo
tantiim, fed & Eubuleo ejus fratri, frumenti fationem dediffenarrat; Quid
igitur fi non Triptolemum , fed Eubuleum hac Statua prafiguratum arbitre-
mur ? De Orphei teitimonio, refpondit DULODORUS, dubitat ipfe Pau-
fanias. Sed efto! dederit Ceres etiam Eubuleo frumenti fationem! Quid inde ?
An ea meriti celebritate is apud antiquos erat, ut ftatua eum honorarent?
Neutiquam ! Unico enim Orphei verfu innotuit, ciim reliqui omnes Tripto-
lemum folum celebraverint. JEthereum Triptolemum vocatStatius lib.4. c.2.
Sylv. & Ccres apud eundem Nafonem Faft. 1.4. de eodem:
Ifle quidem mortalh ertt; fed primus arabity

Etferet, & cultd pr<emia tollet humo.

Taceo
loading ...