Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Seite: 293
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0324
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ANTIQUITATES VARI^. m

D E O N 0 C Y U L I 0

P. VlRLiUS. P. F. FAB. ASSiA»

KUS- E QjJ 0. PUBLlCO.

SACERbOS

jU VENUM. PRlXiANORUM.

Et COLLEGIUM. . »

Ad hanc Infcriptionem SpohiuSj Hujm, inquh, ftatuam depingit Rojftus cuffl
capith velamento /ive cucuUo, infiat Telefphori, Mfculapii cbmitis > digito ad au*
rem apphcato,unde ipfum cogitationis Deum ejfe fujpicmur; Acjiquidem nofiuam
avem noftumam adejm pedes appingit, quidni pbtim nofli fomnoque prajidens
putemas numen, quod Noflulii nomen innuere videtur ? Hsec Sponius, cujus
opinio hoc noftro figillo egregie juvatur; Ih eo enim hon digitum j fed ifite*
gram manum ad aurem applicatj quod dofmientes facere folere* obfcufum
non e(L Atnodua, regeffit ARCH^EOPHILUS, ifi pfopofitoabeft, &
id quod fihiftra gerit, licet fraclum, haud obfeure tamen facem prodit,quali-
ter in iis etiam fimulacris cernimus, quas ih Tabulis Mithriacis apud CL Gro-
novium vifuntur* quorum alterum Diem^alterum Noclem efedi, ifiSpicilegio
Te docere meminl Quid inde ? refpondit DULODORUS. Sive Noclemj
five No&ulium ibi ftatuas, nonne res ebdem fecidit ? Pro Noftulio cefte etiam
genus militare poffet, cum mafculos effe, Grohovius ContraSmetium evincat?
Mafculos effenonhegaverim* perrexit ARCH/EOPHILUS; Sedmihiin
congruum videtur, cum Nox five No&ulius iis in monumentis facem ubique
deprimat,:quiin propofito extollat? Et ciim fiec noclua adfit, quidni rite
dubitavero, an No&ulius hic agnofci debeat ? Mihi> fi fateri licet> quod fen»
tio,primo ftatim ihtuitu,nonNo£tuIium hie,fed Attihem me videfe arbitratus
lum, idque ideb,quod iimili ferme habitu, is apud Cartarium oceurfat>eucuk
lato fcilicet in pallio,quod tamcn in pe&ore & cruribus eonneXum eft,& inde
ftriftiore ambitu crebnsque hexibus crura involvit. Nonhe tale quid etiafil
in hoc TuoNoftulio vifitur ? Non adeoclare, fefpohdit DULODORUS»
nec adeb convenienter. Attinem & ego producam in fequentibus, ubi latiof
erit de eo confabulandi campus. Is fane, qui apudCaftarium pfoftat, rion uhl
a propofito differentia cenfetur.' Peclus torques ambit^ eoque pallium coh*
• ftringitur: In noftro Noclulio fimplex hodus eft. Paret inde utrinque vehtet
& coit veftis, in Attine quidem infra membrum ih duas partes fcifta, quarum
utraque crebris nexibus, ut dicis,crura involvit; in noftro autem uno modo»
ipfi membro impofito veftis colligatur. An reliqua cohveniahts nec hegave^
rim nec dixerim , srugo aciem oculorum turbat, non tamen fine fufpiciohe
poftenorisjCUm haud obfcura velamenti infignia etiam in cruribus occurrant.
Hxc non eb dico,qubdTuam opinionem his argumentisme everfurum fpeferh*
fed ut aliqualem faitem differentiam oftehdam. Alia & quidem potiota fuhtj
Manus auri impofita dormientis inftar, & Facis in finiftra feliquig j quotum
neutrum utique de Attine dixefis. Quidni ? eXcIamavit ARCH^EOPHl*
LUS. Nonne in Manufcripto Pighiano, quod mihi oftendere dighatus es?
ftatim ab initio Attis pinui acciinis , dextram manUm fmiftfjB auri impohit?
Quod facem in Noclulio Tuo ha£tenusctedidi, poterit fuiffe Pedumjquod
eodem in marmore Attini junclum Cerhimus. De Pedo, relpondit D U L O-
DORUS, incerta difquifitio foret, quod autem ad imagihem MSti Pighiahi
attinet, differt manus auri impofita > eb qubd dextra fihiftram} hon tam aufemj

(Oo) 3 quam
loading ...