Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Clément, Claude
Mvsei , sive bibliothecae tam priuatae quam publicae extructio, instructio, cura, vsus: libri IV — Lugduni, 1635 [Cicognara, 4648]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.27990#0034

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
3 Laerti.io.
bSuilasa-
pud Volater.
L^C4.
e De myste-
rius ^Dgy-
ptiorumex
Seieuco &
Menatove-
tudts audto-
nbus.

1.
Enchir.c.^D

P

Ep.<$*4.

volumina. Epicurus plura quhm vllus Philolophorum AriEarchus
Alexandrinus AriEophanis auditor Etpra millena Et E lambhco^
Edes eE, seripta Etnt a Mercurio TriEncgiEo dc vniuersa^Egyptiorum
lapientia triginta sex librorum millia, & quingenti vigimiquinque:
hoc quid aliud eE, quam foetum eruditione cerebrum integras Biblio-
thecas eniti,& in lucem edere.

SECTIO I.

Ay'A'c ^ w477/ks,aic

^ Epidctus; imo longe plurimas, vt disccs ex hac sedione,
hi qua odo minimum Enes proponimus, ob quos extrudas
Etnt a variis Bibliotheca.

C A P V T I.

Ifariam conEderari mihi videtur poEe eruditio, aut tradenda per
JL) libros, aut acquirenda librorum subhdio : h tradenda a vitis do-
dis, inde ccrtc oriri potuit extruendarum Bibliothecarum occaEo.
Quoties enim quisquis eE , cui non Et inhtum deEderium deriuand^
ad poEcros, atque vna cum aetatibus hominum propagandae sure con-
dition^Idquidcmlaboris , & Euan m librorum scriptione suicipi
a plerisque vario Ene & conElio , non inEcior. Ali) Equidem iola pu-
blica: vrilitatis ratione EbipropoEta, qua:vel excogitarunt ipE,vel
longo rerum vht didicerunt, ea conEgnare satagunt lirerarum mo-
numentis , vt futuris seculis proimt: & connitunrur eEe Sibyllarum
quam Emiles , qu$ non tantum dum viuerent profuere mortalibus re-
sponla fundendo; sed etiam maximopere proEtnt mortuas, quarum li-
bri adiri polsiint cum dubitatur de aliquo portento. Proh
plane mirabiles, qui vel poE obitum Etum lucent, mentclque no-
Eras , imo & eorum qui aduerEs veEigiis Eant contra noEravcEigia,
eodem temporis monumento Eto (plendore complent. Veros
vt Seneca ioquitur,^^e
; quos neque
Ens fari communis ita eEtcere potuit mutos & elingues , quin viuant
in immortalibus luis monumentis,& loquantur ea vocis contentione,
vt
 
Annotationen