Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Clément, Claude
Mvsei , sive bibliothecae tam priuatae quam publicae extructio, instructio, cura, vsus: libri IV — Lugduni, 1635 [Cicognara, 4648]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.27990#0065

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Z77. 7. *!W7. 7/. 7. ^
dolorum omnium confedione,& sicroian&i Concilij Tridentini
admiratione dod:isiimus,cum ex Collegio nosfro Romano in Domum
profcdam,inqua degebat,librum nescio quem,quo tum indigebat,fer*
retipse sub axilla, vrgetetquesocius sibi vt illum deferendum trade-
ret,aiens haud decorum ede & rationi conionum , ie vacuo talem sar-
cinamaprassidesuo,&prtEposito Generali Societatis gedari. Respon-
dit modedisiimus Pater, idemque erga libros gratishmus :
nequeeuinci ab ipso vilis precibus po-
tuit, vt socio hac in parte acquiesceret.
Hadtenus de multiplici hneexrruendorum Museorum & Bibliothe-
carum ^ qua: disputatio prasmitti debuit,vt rede & ordine totum opus
procederet. Nunc locus ad eius asdiheatioaem deiignandus ed, ac vi-
dendum , quid super ea re cendierit consutsa antiquitas; tum demde,
quid nobis cx rationis & artis prasseripto definiendum.

SECTIO II.
0^7(77V%77%as .*

OTEST contingere, vtquis cogitationes,& formas I.
augudas Bibliothecas habeat, locum tamen aedificandas
deligat minus idoneum ; quemadmodum Dinocratcm
inhgnemArchitedum in monte Atho ciuitatem asdid-
care molientem, cum tamen non edent agri circa qui
podent frumentaria ratione eam tueri, sed opus edet trandnarinis stib-
iedionibus,A!exander monuit illis verbis quas Vitruuius^referrqui- ^ !.i. in
bus hbi probari quidem formationem aiebat, locum vero improbari, procem.
ItaMuseaquolocoextruanturplurimumintered:quidhac in parte
a veteribus obseruatumsit, quidve nunc obieruandum , hac sedione
definio.


C A P V T I.
Ibrisinesfe quiddam sacrum &religiosum,docent exrrui solit^ y
in templis Bibliothec$,vt condat ex Hebrasa,Graeca,Barbara, Ro-
mana, &Chnhianahihoria. In Hebrasa quidem ludas Machabasus
Nehemi$ secutus exemplum, Maciii.c
, qmx omnia Epi-
phanes abolere tentauerat teiuimodi autem librorum monumenta
R asseruata
 
Annotationen