Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Clément, Claude
Mvsei , sive bibliothecae tam priuatae quam publicae extructio, instructio, cura, vsus: libri IV — Lugduni, 1635 [Cicognara, 4648]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.27990#0189

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
A/%. 7. &*<?. ^ /.

^7

FONTEM, 77^Wp^ VERITATIS PWWr^W
^;^^y?w^7/z^Mcw 77M77^^^^77s rep/etr7^^- Rursus de dudio gym-
nolophidico & occupationibus homine dudiolo dignis,ob quas mere-
tur aliquem inter lapientes locum , haec Apuleius a .Gens ed apud In-
dos praEdabilis, Gymnolophidx vocantur, hos ergo maxime admiror,
quod homines lunt periti non propagandas vitis,non inoculandae arbo-
ris,non proscindendi solimon illi norunt aruum colere,vel equum do-
mare,vel equum subiicere.vel ouem , vel capram tondere, vel palcere.
Quid igitur ed?vnum pro omnibus norunt,
Nec quidquam apud illos asque laudo,
quam quod torpore animi & ctij oderunt, &c. Addit & de Brachmani-
bus Dio Chrylodomus quidda idis Dpientix profelloribus valde ho-
norificum. Indi (inquit) Regibus Alsedores & Principes indituerunc
Brachmanas continentia iuditiaque excellentes,atque erga diuinitatem
amicitia:vnde magis futura Iciunt, quam alij homines iplis prarlentia.
Augudiorem & venerabiliorem reddebat Brachmanu Phiiosophia mo-
dus quo iph eos qui le tradebant in dilciplinam, probabant;nam(Srra-
boneteheb)iubcbant candidatos luosvlque ad trigelimum leptimum
tetatis annum tacere,carnibus & Venere abdinere,frugaliter viuere : li
pati id nollent, eos vt ineptos ad percipiendam philosophiam reiicie-
bant.horum Indix lapientium Princeps fuit ille celebris, qui in
aureo solio philosophabatur eo tempore , quo Apollonius ibidem Ru-
diorum causa degebat: vt autem discipulos luos ad amorem pudicitias
& honedatis inducerent, matrem & altricem bonorum ingeniorum &
lapientia,Buddam illum suum , quem virtutis & sublimioris dodfrinx
du (Rorem & velut Deum venerabantur,prodiisle in auras aiebant prqtcr
humanum nalcendi morem ex virginis latere , vt Mineruam lapiendas
pr^elidem ex capite Iouis.Laudabile in eagente fuit, quod multi & as-
hdui erant in iuuentutis educatione,eaque imb & parentibus ad omne
ofhcij genus indituendis:adeoque liberi non tam videbantur parentum
eRe,quam iplorum.Ad eos cdm appulilset Alexander,& periclitadi gra-
tia decem ex illis lapientibus ad decem interrogata scspondere cocgis-
set,cumulate libi latisfadlum tedatus ed : &, quod Egeiippus refert c,
quam illudre?Cum moriendi adedtum induebant(hoc ed , morti pro-
ximi)velle le dilcedere protedabantur. quali Philolophorum lit mor-
tem non timere,led Iponte velle ex hac vita migrare.

SECTIO VI.
OE L VM Bibliothecte d erit extrudfum, vti lupra illud dedgna-
^^^uimus, videlicet emblematis excipiendis area idonea, hunc
V 3 in

^l.i. dotid.

b l.i^.

Eudb.I. y.
contra Hie-
roclem.
Clem. Alex,
drorn.

Strabo l,ry„
Ioan. Bohe-
mus 1. a. de
morib. gen-
tium c.8.
Clem. Alex.
l.<s.drom.
'l-ht-n.
 
Annotationen