Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Clément, Claude
Mvsei , sive bibliothecae tam priuatae quam publicae extructio, instructio, cura, vsus: libri IV — Lugduni, 1635 [Cicognara, 4648]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.27990#0467

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext


isiud holocauAi diuino Numini haud dubie acceptiiBmum. Itaque
Thaliam (vtisupta diximus) Arius buhuarius & impurisHmus h^re-
harcha ad hmilitudinem Sotadi/€gyptij in lucem ediderat, eam ob
causam ConAantinusita rescriphr.

VICTOR CONSTANTINVS MAX.
Ave. EPISCOPIS ET P O P V L O.

;7/o* ^ y%?ptr%^%is ^py^7% merito &^yy.
Pc^p^yr^ c^p^/^r p^y<%yis, vqstrrcr rcvyr^ p;'ey%-
MMper yd^&:y,wy7<redt*w dFp;^772 ryeep7'y, ^ st%/^
^p^^pq^^rdr^ yp/9 /2/%V!prc^rA t^yA4-
y/-^ ^ ;%?"p;)yiw4 byhwM q-psr/T? .- t^ery/w gyi^TM iwpM y?y?py^
, gr pt^yyyyy ;yit eyy7z?yy ^ e;'%M y?^tcr?r Pcr-
piy.TyyMy yy^wy/p^rt, t^s /eeyyyy y^yyy waw, e<?yyyyM yycweyy ^^^yyy;
eyy^w y7 yyyc^ cp?o /iWpyyy^y 7-epey?dyyyr, y%%^
/Pyyd ^yM7% 7/7<%M<^2772,%y , sy/y^ryyw 4^ yrripy^T?? crs^/y^y^ dspr<?-
^e<y/yyyyyy,^e^^wyyy?4yy^/7yws^w ^d^M^yyw ccw^y^riy, w<77*f<?
^yy/Tyyyyr;. yy^^TyMa* cy yiypry^ey?,%y y?y,p/cJ7^y^r rqpyse.O edidlum,cui omi-
nis vere Catholicus merito adscribcrepoinr,Po7?%wy^T?7/M.

SECTIO IV.O R M A literaris illius sedi3 , quam hacienus dylo
moliti sumus, ed potius deibriptio publica Biblio-
theca^^uam priuatat: quamquam d quis priuatus ta-
le Ubi Muleum reipsa extraxerit , eaque varietate li-
brorum quos in sua armaria dihribuimus,inltruxerir,
non repugnabo; laudabo potius. Tamen quia quis-
quis Bibliothecam hbi vni condit, vrplurimum sblet hbi comparare
eos solummodo libros „qui vitx hits inAituto & profeBioni magis
conueniunt, minus solicitus eorum,qui res alias tradiant, quos velut
corollarii duntaxat&acceiRcnis loco habet: ideovisrim ehehe mea-
rum partium paucis hac sedtione indicare, quibus libris prmatat Bi-
bliothecae certi cuiuidam generis hominum ccnBare debeant. Qni^
cumqueprohrentur penitiorem eruditionem & vitam Rudiis,discip3i-
nis,velscribendislibris;eoscertepareA nullum sere alium deligere
ad habitandum locum , quam Bibliothecam publicam omni librorum
copia ahlnentiBime inhrudiam , quod fcciile dicitur in Collegio Ro"
mano nohras Societatis P.loannes Lorinus,nobilis Sciipturseinret"
11 i x presy
 
Annotationen