Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Clément, Claude
Mvsei , sive bibliothecae tam priuatae quam publicae extructio, instructio, cura, vsus: libri IV — Lugduni, 1635 [Cicognara, 4648]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.27990#0584

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
10.

laudes & ornamenta prouexit,vt ad commendandam celebrium Prin-
cipum AnetAutem sufflcianr.Is ceu regia spina,non prius Aoruir, quam
frutAus protulit;& Solis inRar,non prius ortus eR, quam !uccm dedit,
& in prima adolescentia ( quod in Hispanis &AuRriacis Principibus
iam pridem obseruatum cR) vir fuit, de cuius laudibus pluribus dicere
consulto supersedeo ,quia latius eR ^ me nihil dici , quam tam illuRre
& auguRum argumentum obiter delibari. IsABELLAM vero no-
Aram quid putatis heroinam reddidilles (Ac illam audi-
ui appellari in Gallia a Principibus personis)quid putatis dudum beas-
se nos tantas Principis Imperio ? An duodecim AuAt iacorum Impera-
torum Regumqne multorum genus & sanguinem ? Magnum eR illud
quidem,ar nemo in gloriam noRram vixit,quod ante nos fuit, vix no-
Rrum puto. Sciunt omnes quod ditAurus Aim, non ideo tamen illud
pr^termittam,quia omnium ore reritur. Id boni quantum quantum
eR , meo quidem iudicio , magnam partem acceptam referri debet fa-
(Apri A&orique Isabellas Claras Eugeni^e Philippo II. Regi & pa-
ranti opt. max. qui natam ad res maximas regiam virginem noluit m
alio quam in regiarum virtutum Anuadolescere; nullis aliis crepun-
diis,quam seriis sermanibus;nullis pupis,quam Iudithre,HeRheris,De-
borte,Pulcherias, Clotildis, Blanchas, atque atauiae sua: Maurorum do-
mitricis Isabellas formandis Angendisque in seipsa viuis imaginibus:
adoleAentulam vero alsoefecit magna meditari,sanAioribus consulta-
tionibus de vtriusque orbis adminiRratione interdie , & id haurire de
fontibus paternorum conhliorum , quod in nos aliquando refunderet;
euentu sane sicut iam pridem exprimitur admodum felici.
At iam quid Hat illis parentibus qui liberorum indolem plerumque
mediocrem duntaxat,& minus interdum laudabilem , ncgligentia sua,
autnimiaindulgentiapenitus corrumpunt.? Si pipiunt alba: gallinxh-
lij;A gemunt columbuli; A Aent morosuli, lacrymas solicita mater ab-
Aergit,& crudeliter blanda,quidquid pr^ceptores pw longum tempus
sapienteradArinxerunt, momento relaxat.IdcauheeR ( vt cum Stoico
loquar) cur ccrr^piMi*
/Hep<? ^.-praetextam quidem & pueritiam procedente artate relin-
quunt,sed puerilitatem semper retinent;& h rehpi Aunt aliquando,tum
demum sapere incipiunt, cum ad consummatam sapientiam perneniAe
oporteret.Proinde ado!escentes,sapite mature vt lapiatis diu : adite ad
hoc Ephebasum,& ad eam animi pala:Rram,quam ego vobis aperuqat-
que incensi generoso illo impetu , & amore literarum de quo diximus,
negotioAim otium in literarqseceAhsotiosa occupatione diligite. Bi-
bliotheca ha;c publici iuris eRo;pateat ommbus. Er quoniam eius pro-
curatio mihi incumbit , pugnabo pro viribus & enitar , vt sem-
per habeatis inAruAam omni apparatu medicam animorum offici-
nam. D i x i.

F 7 ZV F
 
Annotationen