Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1884 (1885)

Page: 129
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1884/0086
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
I

129 ΔΤΟ ΑΤΤΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 130

άνδρας Θρασυ(άν)ωρ Κολοφώνιος' παΐδας πά- η)ναΐος· παις πανκράτιον (άπο) γυμνασίων . -

λην έξ απάντων Άρίσταιχμος Άνδρι'- άγενε- . . α;ς Αθηναίος· ηνίοχος ......

20 ίους πάλην Φιλόνικος Άργεΐος· παις παγκ- 35 ... Άθηναϊ-· ζευγ.......

ράτιον Αντιφάνης Αθηναίος- άνηρ πάλην Ε- ...............

ντεΛΙων Φλεάσιος· άνηρ πυγμην Σάτυρος Η-
λείος- άγενείων πανκράτιον Άντικράτη- Δυστυχώς λείπει ή άρχή της αναγραφής. "Ανω·
ς (Θηβ;)αΐο(ς)- άγενείους πυγμην Έστιαΐος Σι- κατά το μεσαίτατον μέρος τοΟ τεμαχίου φαίνεται.

25 νω)πεύς· άνδρας πανκράτιον Σάτυρος Ήλεΐ- πως όσον ένος στίχου τόπος κενός,διακρίνονται δέ ώς.

ος· παΐδας πένταθλο(ν) Στρατοκλης Άθηναϊ- πρώτου στίχου γράμματα τινα ολίγα, άλλά πυκ-

ος· παϊδας πυγμην Παυσίας Αθηναίος· άνδρ- νότιρά πως τών κατωτέρω και λίαν δυσανάγνωστα,

α)ς πέν(τ)αθλον Μελάνιππος Φαρσάλιος^ όπλ- & ^ ^ ,^,^ χ^ , ζ ^ ^

ί)της (Άν)θιππος ΆργεΤος- παϊδας στάδιον α έγγυώμαι.

30 πο) γ(υμ.ν)ασίων Άντίβιος Αθηναίος· παϊδας

Λ ι , ν - * 'ΛΩ . Έν 'ΑΟη'ναίς, τΐ 8 Όκτωβρ-Όυ 1884.
π)ά(λην ά)πο γυμνάσιων Λαρισανόρος Αθήνα-

π)ύκτ(η)ς παις άπο γυμνασίων Νικόδημος Άθ- ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚοΥΜΑΝΟΥΔΗΣ.

ΔΥΟ ΑΤΤΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤ\.

Κατά τήν άπό τίνος χρόνου γινομένην ύπό της Προπυλαίων άλλα τε γλυπτά και ένεπίγραφα άρ-

Κυβερνήσεως άνακάθαρσιν της Ακροπόλεως 'Αθη- χαϊα τεμάχια και τά έξης έκδιδόμενα δύο κολοβά

νών διά καθαιρέσεως τών ετι υπολειπομένων βαρ- άλλ' δχι ανάξια λόγου ψηφίσματα,
βαρικών τειχισμάτων, εύρέθησαν βορείως τών

10Λ

Α

I

Δ

ΗΚ

Α

Λ

Α

I

Δ

Ο

ΥΥ

Ρ

Ε

Τ

Α

IΡ

Ο

Τ

Ο

Ν

Η

Ο

Ε

Ν

Τ

ΕΔ

I

Κ

ΑΤ

Α

I

Υ

Ρ

ο . .Ω

Ν

Ε

Ρ

I

Τ

ΑΔ

I

Κ

ΑΤ

Α

£

Ε

I

Λ

Η

Γ

Μ

ΕΝΑΒ

Ο

I

Ω

Τ

Ο

IΚ

Α

I

Α

Ο

Η

Ν

Α

I

Ο

I

£

Τ

Α

€ Μ .Ρ

I

Ν

Α

Ν

Δ

I

Κ

Α

I

Ω

£Α

Γ

Α

Ο

Ε

I

Τ

Υ

Χ

Ε I .I

Τ

Ο

ΥΑ

Α

Χ

Ο

Ν

Τ

ΑΡ

Ρ

Ο

Ε

Δ

Ρ

ο

Υ

£

Ε ι .ΗI

Α

Ν

Χ

Ρ

Η

Μ

Α

Τ

IΑ

I

Ρ

Ε

Ρ

I

Τ

ο

Υ. Λ

Εο

Α

I

Τ

Η

£

Β

Ο

Υ

Λ

Η

£

Ε

I

*

Τ

0

Ν

Δ

. Λ

Ε

IΕ

Ρ

Α

I

Ν

Ε

*

Α

I

Τ

Ο

Υ

£

Δ

I

Κ

ΑΚ Α

Κ

Α

I

£

Τ

Ε

Φ

Α

Ν

Ω

£

Α

I

Ε

Κ

ΑΤ

ο

. Π

Α

Τ

Ρ

Ω

Ν

Α

Κ

Υ

Λ

Ο

Υ

Ο

ο

ΥΑ

Ρ

I. Λ

Ε

Ο

I

Δ

Α

Ο
Μ

Ε

Ο

Ν

Η

Ν

Φ

I

ΛΡ

Ρ

ο

Υ'Τμήττιος 6 λίθος, σώζων άνω μέρος του γεί- νών, ενθα αφέθη ένός γράμματος κενός τόπος, άντί

σου. "ϊψος αύτοΟ 0,22, πλάτος 0,28, πάχος 0,08. στίξεως. Ού'τως έν τοις στίχοις α'. ε'. θ'. και ια'.

Γράμματα ειχεν έκαστος στίχος άνά 40, πλην τι- Μεταγράφομεν δέ και συμπληροΟμεν ώς έξής.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1884. 9
loading ...