Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1884 (1885)

Page: 161
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1884/0111
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
161

162

ΑΤΤΙΚΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ.

Στήλη λίθου Πεντελησίου, ύψους 1,49, πλά- το έπόμενον άξιόλογον ψήφισμα, γραφέν έπι Άντι-

τους 0,64,πά'/ους 0,20, ευρεθείσα ού πρό πολλοΟ φώντος άρχοντος, Όλυμπ. 90,3 = 418 προ Χρ.

έν σκαφή θεμελίων οικίας τοΟ Κοσμά Λαμπράκη Το άντεγράψααεν έκ των προευκλειδείων γραμμά-

κατά τό προς μεσημβρίαν άκρον των Αθηνών, έπ των, προσΟέντες μόνον πνεύματα και τόνους και

αριστερά της εις Φάληρον άγουσης σιδηράς οοοΰ, στίξιν , έν παρενΟέσει δέ και τά ολίγα εκλιπόντα

και αγορασθείσα παρά της 'Αρχαιολ. Εταιρίας, έ'/ει γράμματα.

Θ ε ο ί.

Έ)δο^σεν σει βολει και σοι δέμοι" Πανδιονίς έπρυτάνευε, Άριατόγ-
σ)ενος Ιγραμμάτευε, 'Αντιοχίδες έπεστάτει, Αντιφδν έρχε, Αδόσι(ο-
ς ε)ίπε· ερχσα: σο Ηιερόν σο Κόδρο και σο Νελέος και τες Βασίλες κ(α-
5 ί) ΐΛίσΟδσαι τό τέαενος κατά τάς συνγραφάς' οί δέ πολεταί σέν έρχσ(ι-

ν ά-οαισθοσάντον το δέ τέριενος ά-οιμισθοσάτο ό βασιλεύς κατά τ(-
άς συνγραφάς, και σος όριστάς επιπέριφσαι ορίσαι τά Ηιερά ταύτα,
ο—ος χν έχει ός βέλτιστα και εύσεβέστα' σό δέ άργύριον ές σέν ερχ-
σιν ά—ο το τέμενος είναι" —ράχσαι δέ ταύτα —ρίν ^ ένσιέναι τέν δε

10 σέν βολέν, ?/ εύθύνεσθαι χιλίαισι δραχ[Λε(σ)ι έκαστον κασά τά είρε-

αένα. Αδόσιος είπε- σά [λέν άλλα καθάπερ τει βολέ-., ό δέ βασιλεύς ρ.-
ι)σθοσάτο και οί πολεταί τό τέμενος σο Νελέος και τες Βασίλες κα-
τ)* τάς χσυνγραφάς είκοσι ετε' τόν δέ υν.σθοσάμενον έρχσαι σό Ηιε-
ρ)όν το Κόδρο και τδ Νελέος και τες Βασίλες τοις έαυσδ σέλεσιν' όπ-

15 όσ)εν δ' άν αλφει μίσθοσιν σό τέαενος κατά τόν ένιαυτόν έ'καστον κ-

αταβαλλέτο τό άργύριον έττί τες ένατες πρυτανείας τοις άποδέκ-
ται(ς), οί δέ άποδέκται τοις τααίαισι τον άλλον Οεδν -αραδιδόντον
κατά τον νόαον, ό δέ βασιλεύς εαν αε πολέσει τά έφσεφισονένα έ αλλ-
ος τι:, οίς προστετακται περί τούτον, έπί σες Αίγείδος τρυτανεί-

~Ζθ ας. εύθυνέσθο ιζ,υρίεσι δραχμεσιν' τον δέ έονεο-.ένον σέν ΐλύν έκκο-

[Λίσασθαι έκ τε: τάορο έπί τες δε τες βολές, άποδόντα τό άργύριον
τδι Νελει ίσο έποίατο· 6 δέ βασιλεύς εχκαλεσάτο σον πριάΐλενον τ-
ην ϊλύν έπειδάν άποδδι τέν. [λίσθοσιν, τόν δέ [Λΐσθοσάρ.ενον τό τέμ-
ενος και όπόσο αν αισθόσεται άντενγραφσάτο ό βασιλεύς ές τόν τ-

25 δΐχον και το: εγγυετάς κατά τόν νόαον οσσερ κείται σδν τεμενον

τό δέ οσέοισμκ τόδε οπος άν ει είδέναι τδι βολορνοι, άναγράφσα-
ς 6 γραμματεύς ό τες βολές έν στέλει λιΟίνει καταθέτο έν τδι Νελεί-
οι -αρά τά ίκρία, οί δέ κολακρέται δόντον τό άργύριον ές ταΰτα.
ρσθδν δέ τόν βασιλέα τό τέαενος τδ Νελείος και τες Βασίλες κατά

30 τά δε' τόν μ,σθοσάο-.ενον ερνσαι [/.έν τό Ηιεράν τδ Κόδρο και τδ Νελέ-

ος και τες Βασίλες κατά τάς χσυνγραψάς έπί τες βολές τες είσιόσ-
ες, τό δέ τέαενος τδ Νελέος και τες Βασίλες κατά τά δε έργάζεσΟαι'

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1884. 1 1
loading ...