Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1890

Page: 105
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1890/0057
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

Έν Αθήναις προς τγ) βορεία ττενγ] πλευρά της ρον δύο καθαιρεθεισών οικιών. Έφάνησαν οί θεμέ-
Άττάλου στοάς ήρεύνησεν ού προ πολλού ή Άρ- λιοι τοΓχοι της στοάς άριστα συνεστηκότες έκ πολ-

^ λών κανονικών δόμων μέχρι βάθους έξ μέτρων από

της νυν επιφανείας της ΌοοΟ Αδριανού. Πλησίον
δέ των θεμελίων έν κτίσμασιν άμόρφοις μεταγενε-
στέροις και έν τοί'ς χώμασι σποράδην ευρέθησαν
και έπιγραφαί τίνες πολύ κολοβαί, έξ ών τάς 6-
πωσοΰν άξιολογωτέρας δημοσιεύομεν ώδε έν μετα-
γραφή, και δίδοντες μόνον ένια/οΟ τό σ^ημα των
έν έκαστη αυτών χαρακτηριστικωτέρων γραμμά-
των.

Έ^ει τάαντικρύ κύρια ονόματα εις δύο σελίδας
τεμά"/ιον στήλης Πεντελικου λίθου, ύψους 0,33,
πλάτους 0,26, πάχους 0,15 72> και φαίνεται έκ της
κάτω εργασίας του, (ενθα εξοχή τις ύπελείφθη άρ-
χηθεν) δτι είναι το κατώτατον μέρος της ποτέ με-
γάλης και κατά έν ίσως έτι τρίτον πλατυτέρας
στήλης, ώστε νά '/ωρή και τρίτον σελίδα ονομά-
των. ΝΟν σώζεται σχεδόν αλώβητος μόνον ή έπ'
αριστερά τω όρώντι άκρα του λίθου. Τά γράμ-
ματα είναι κανονι/.ώτατα και τών προ Εύκλείδου
άρχοντος χρόνων και ακριβώς στοι/ηδόν. Χαρα-
κτηριστικά εξ αυτών τά" Λ γάμμα, λάμβδα, Ν
νυ, Χ Σ ξϊ. Εν άρ/γ] του ζ' στίχου της α' σελίδος
άπετρίβη τό ποτέ χαραχθέν Η ώς δασύ πνεύμα.

Πιθανώτατα της αύτής στήλης τεμάχιον, έκ
τών ανωτέρω ίσως μερών της, είναι τό έχον τά
έξης γράμματα του αύτου χαράγματος. Ό λίθος
ευρεθείς αυτόθι και ώσαύτως ών Πεντελικός, εχει
τό αυτό σχεδόν πάχος" 0,14 Υ2, πλάτος δέ 0,15
και ΰψος 0,30. 'Αβλαβής δέ είναι μόνον ή επί δε-
ξιά τω όρώντι άκρα. Έκει δέ ή τοΟ πάγους έπι-
ος φάνεια όράται ούτως έςειργασμένη κατά μήκος ό'πως

τήν εχουσιν οί λίθοι, προς οίς και άλλοι ό'μοιοίποτε
συνήπτοντο. Γράμμα ετι έν τω τεμαχίω τούτω
άξιον σημειώσεως το I ζήτα έν τω δ' στί/ω.Ίδού
χαιολογική ημών Εταιρία δι'άνασκαφής τον χώ- τί* έν αύτώ κύρια ονόματα"

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1890. §

....

Κα. . .. . Εύθυ

......ες

Λυσαν.

.1..α..

Γλαυκ..Μενο. .

Σοτε'λες

Κλετο. .

Η)ιεροκλείδες

Μεσο. .

Πειθίας

Ευδιθ(ς

Φι(λη;)τάδες

Τιμοχ. .

Β(λε')πυροςΆριστόδεμοςΔεαο^άρεςΛυσί(δ)εμ(οςΤελέσ'.πποςΤί|7.0νΝαυσικράτεςΣ)ογε'νεςΕ)υδε. οςΚ)αλλιαέδ(ο)νΔ;)ίονΈ)πιχάρεςΈ)ργοχά(ρ)εςΦί;)λον. -. εν(ν;)είδεςΘ)έρσι(π)ποςΕ)ύθία(ςΆρ)χικλΙςΈ)ργο(κ)λες' Α)π ρ ο φ ά σ (0 στο ςες
loading ...