Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1903

Page: 115
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1903/0068
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
115

ΕΥΒΟΪΚΑ

116

(άριθ. 46-57) δεν είνε νεώτεραι του έτους 322
π. Χ., διότι μετά τον κατά το έτος τοΟτο γενόμε-
νον Λαμιακδν πόλεμον έπαυσαν νά κόπτωνται
(Ηβαά έν Β. Μ. ϋ.Αίΐΐοα σελ. XXXI). Έκ των
ύπολοίπων, οπωσδήποτε χρονολογητών όντων, εινε
δυνατόν νάώσι σύγχρονα τά τοΰ Λυσιμάχου (306-
281 π. Χ.) και τά του Δημητρίου του Πολιορ-
κητοΟ (294-288 π. Χ.). Επειδή δμως άγνοοΟ-
μεν κατά τίνα ακριβώς έτη τοΰ βίου και της βα-
σιλείας αΟτών έκοψαν τά έν τω ήμετέρω εύρήματι
νομίσματα αυτών δ Λυσίμαχος και ό Δημήτριος,
δυνάμεθα νά όρίσωμεν τόδε μόνον μετ' ασφαλείας,
§τι δηλ. το εύρημα της Επιδαύρου ετάφη μετά

το ετος 294 π. Χ., καθ' ό άρχεται ή βασιλική
νομισματοκοπία τοΰ Δημητρίου.

Και δτι μεν έλλείπουσιν εντελώς έκ του ευρή-
ματος νομίσματα τών πλησίον της Επιδαύρου πό-
λεων, εϊνε ϊσως τυχαϊον' άλλ' δμως πρέπει νά
έξαρθη, νομίζω, ή πληθώρα τών μακεδονικών και
τών αθηναϊκών κομμάτων έν συγκρίσει και προς
αυτά τά τών Έπιδαυρίων. Τά μακεδονικά και τά
αθηναϊκά νομίσματα κυριαρχουσιν έν τφ έμπορίω
κατά το πρώτον ήμισυ του τετάρτου αιώνος, ώς
δεικνύει της τε Επιδαύρου και τό τών Άγιων θε-
δώρων εύρημα.

Αντ. Δ. Κεραμοποτλλος

ΕΥΒΟΪΚΑ

δύο ευρεθέντων λίθων εινε κεχαραγαένα τέσσαρα
α'. Χέαοαρα Χαλκίδα* ψηφίσματα.. ψηφίσματα. Τούτων το πρώτον (άριθ. 1) είνε γε-

γραμμένον έν τω κοίλω τοΟ μεσαίου λίθου, το
Ένοίκοπέδω τοΰ Κ. Άλιφαρμάκη κειμένω παρά δεύτερον ^άριθ. 2) έν τω κοίλω τοΰ έν δεξιά τω
τήν κάτω πύλην του κατεδαφισθέντος ήδη ένετικοΟ δρώντι, τό τρίτον (άριθ. 3) έν τω κυρτώ του αύ-
φρουρίου, όρυσσομένων θεμελίων προς οΐκοδομίαν .το0 χίθου> τ<0 & τέταρτον (άριθ. 4) έπί της πλευ-
οΐκίας ευρέθησαν έν τοις τοΟ τείχους θεμελίοις δύο ρδς ζ β του αύτοΟ. Ώς γίνεται δηλον έκ τοΟ
λίθοι λευκού μαρμάρου έχοντες σχήμα τόξου, οί- δευτέρου ψηφίσματος, ή έξέδρα εκείτο έν τω βυ-
τίνες μετ' άλλου τίνος ούπω εύρεθέντος άπετέλουν (ρανεατάτω της άγοραα τόπω, ή δε αγορά, ώς γι-
έξέδραν τοιάνδε το σχήμα. νώσκομεν έξ αποσπάσματος τοΟ Ήρακλείδου,

___ οπερ μέχρι πρό ολίγου χρόνου άπεδίδοτο τω Δι-

καιάρχω, εκείτο παρά τον Ευριπον. Οί λίθοι οΰ-
/ \ / \ τοι, πριν ή ώς θεμέλιοι τοΟ τείχους χρησιμεύσω-

^"^Γ \ σιν, ώς φαίνεται, και άλλην χρείαν έπλήρωσαν'

\ \ τοΟτο τεκμαιρόμεθα έκ τοΰ δ'τι πλήν τών προς

\ \ σύνδεσιν μετ' αλλήλων χρησιμευόντων έν τοις

-----------\ ^ άκροις τετραγώνων τόρμων έχουσι και άλλους, δ

μεν μεσαίος ολίγον άπωτέρω καί πλαγίως τοΟ
Ώς ήδυνήθημεν νά εϊκάσωμεν έκ τών δύο εύρε- συνδετικού τετραγώνου τόρμου και έτερον κυκλο-
θέντων λίθων, τοΟ μεσαίου καϊ τοΟ έν δεξιά τω τερή, δ δε έν δεξιά τω δρώντι προς τω συνδετικώ
δρώντι, ή διάμετρος αυτής α β ήτο μήκους μ. έχει άνωθεν μεν δύο κυκλοτερεϊς, εν θ α όέ το τέ-
2,04 72» ή|δε άκτις^γ δ μ. 0,53. Τδ πλάτος ταρτον ψήφισμα έτέρους δύο μικροτέρους, ων ένεκα
τών λίθων έχόντων άνωθέν τε και κάτωθεν κυ- και τά γράμματα ένταΰθα έλλείπουσιν. Τά γράμ-
μάτιον είνε μ. 0,44, τδ δέ ύψος 0,27. Έπι τών ματα τών μεν τριών τελευταίων ψηφισμάτων είνε
loading ...