Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — 14.1978

Page: 1
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha1978/0009
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
SPIS TREŚCI

TADEUSZ DOBROWOLSKI

Istotne cechy późnogotyckiego malarstwa polskie-
go .

MARIA RZEPIŃSKA

Obraz Georges’a de la Toura w Muzeum Berliń-
skim. Ze studiów nad siedemnastowieczną ikono-
grafią św. Sebastiana.

| JULIUSZ ROSS

Sala stołowa zamku w Podhorcach i jej malo-
widła stropowe.

HANNA PIEŃKOWSKA

Dzieje i fabryka kościoła oraz klasztoru Norber-
tanek w Imbramowicach.

TABLES

TADEUSZ DOBROWOLSKI

Traits essentiels de la peinture polonaise du go-

tiąue tardif.

MARIA RZEPIŃSKA

Un tableau de Georges de la Tour du Musee de
Berlin. A propos des etudes de 1’iconographie de
St. Sebastien au XVIIe siecle.

JULIUSZ ROSS

La salle a manger du chateau de Podhorce et ses
peintures de plafond.

HANNA PIEŃKOWSKA

L'histoire et la fabriąue de Veglise et du couoent
des premontrees d’Imbramowice.

JAN SAMEK

Zagadka przemyskiego lawaterza (Przyczynek do za-
gadnienia teatralności w sztuce lwowskiego baroku) 93

PIOTR KRAKOWSKI

Ruiny i groby w sztuce preromantyzmu i roman-
tyzmu .103

STEFANIA KRZYSZTOFOWICZ-KOZAKOWSKA
Zrzeszenie Artystów Plastyków „Zwornik” . . . 131

MARIA KOPFFOWA

Zbigniew Bocheński (1901—1976). 153

JOZEF LEPIARCZYK

Juliusz Ross (1920—1976). 157

LECH KALINOWSKI

Bolesław Sobczyk (1949—1976). 163

MATIERES

JAN SAMEK

Uenigme du lavabo de Przemyśl,
thedtral de l’art baroąue de Lvov

Le

caractere

100

PIOTR KRAKOWSKI

Les ruines et les tombeaux dans

romantisme et du romantisme

l’art

du pre-

129

STEFANIA KRZYSZTOFOWICZ-KOZAKOWSKA
L’ association des Artistes Decorateurs „Zwor-
nik” .

150

MARIA KOPFFOWA

Zbigniew Bocheński (1901—1976) .153

JÓZEF LEPIARCZYK
Juliusz Ross (1920—1976)157

LECH KALINOWSKI
Bolesław Sobczyk (1949—1976)163

5

23

49

67

DES

20

47

65

92
loading ...