Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — N.S. 5/​6.2001

Page: 3
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2001/0007
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Spis treści

CoNTENTS

Od Redakcji / From the Editors 5
Stanisław Kobielus

Instrumentarium Boga jako Najwyższego Mu
zyka (starożytność i średniowiecze)
Instrumentarium of God as the Highest Musi
cian (Antiąuity and the Middle Ages) 2

Jan Svanberg

The Legend of Saint Stanislaus and King
Boleslaus on the 12,h Century Font in Tryde,
Sweden 25

Lech Kalinowski

Salomon i Mądrość. Uwagi o ikonografii Stwo
rżenia świata w „Antiąuitates judaicae Józefa
Flawiusza w Musee Conde w Chantilly 3
Solomon and Wisdom: Some Remarks on the
Iconography of the Creation of the Worl in
“Antiąuitates judaicae” of Joseph Flaińus in t e
Musee Conde at Chantilly 58

Bożena Opiłło, Wojciech Marcinkowski
Lwowska „Madonna Jackowa w świetle konser
wacji 1997-1998 59

“St. Hyacinthus’ Madonna from Lvov in the
Light of Consewation Works of 1997-1998

Małgorzata Pokorska-Primus
Tradycja „ Triumfów” Francesca Petrarki w gra-
fice szkół północnych XVI wieku 93

The Tradition of Petrarch’s “Triumphs” in the
l6'h Century Prints of Northern Schools 117

Przeglądy — Recenzje — Komunikaty

Marek Walczak

Cykle hagiograficzne w sztuce średniowiecznej
do początku wieku XLLI. Zarys problematyki 119

Marcin Fabiański

O sztuce nowożytnej w Europie Środkowej 139

Krzysztof Krużel

Nicholasa Stogdona „Ryciny z Gołuchowa po-
odkryte” 147

Kazimierz Kuczman

„Studiolo” Lanckorońskich w Zamku Królew-
skim na Wawelu l6l

)anna Winiewicz-Wolska, Kazimierz Kuczman
órrigenda do pracy o kolekcji Karola Lancko-


Anna Różycka Bryzek

Mikołaja Lanckorońskiego pobyt w Konstanty
nopolu w roku 1501 - nie tylko posłowanie 7)
Mikołaj Lanckoroński ’s Visit to Constantinople
in 1501: Not Only an Envoy 92

Joanna Winiewicz-Wolska, Kazimierz Kuczman
Dosso Dossi na Wawelu 177

Lndeks osób 185
loading ...