Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Romantyczne krajobrazy literatów i malarzy

I. Zapowiedzi

1. ROMANTYCZNA SCENERIA
Tak oto w dramacie Słowackiego wyglądał pejzaż,
specjalnie przez hrabinę Respektową szykowany na
przyjazd Fantazego; miał wedle niej odpowiadać
gustom romantycznego poety:
Każ zapędzić trzody
Na małą łąkę w ogrodzie... Niech stary
Anton... zapuści swoją sieć do wody
I sam pod wierzbą siądzie — obok pary
Chłopiąt plotących koszyki - jak w Tassie.
Opodal żeńców postawić gromadę
I niech śpiewają... Anna niechaj pasie
Kozy na skałach. — Ach! puścić kaskadę!
Pamiętaj... puścić kaskadę wieczorem,
Wprzód nim wstaniemy od stołu... Ach,
jeszcze
Powiedz Dubynie, niech stanie za dworem
I pieśń Padury śpiewa!...
 
Annotationen