Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Rumy

Nr 59.
TYMON ZABOROWSKI / 1799—1828
Ojczyzna

268 Mamże, zwiedzając niegościnne grody,
Żegnać was góry, was ojczyste nieba?

Albo na stepach skąpej żebrać wody.
Albo drogiego żebrać w puszczy chleba
I wszędzie drogiej swobody?
Nie — nie odstąpię zgasłej już rodziny.
Jak ów krzyż — pomnik cierpień i żałoby!
Wy, rodzinnego zamku rozwaliny,
Przyjaciół, braci i rodziców' groby,
Wy, moje wieczne dziedziny!
Takaż ojczyzny postać dla sieroty!...
Jak ta radości nagłej błyskawica
Zadrży i gaśnie na chmurze tęsknoty —
Ledwo na chwilę rozjaśniwszy lica.
Tak znikłeś, mój wieku złoty!
Lecz. miłość kraju po Ojczyzny zgonie
We mnie ożywiasz drogi jej obrazie!
 
Annotationen