Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltextBIBLIOTEKA ROMANTYCZNA
( — zV omantyzm powraca i my powracamy do romantyzmu oto. co znamio-
I CI A nuje naszą epokę. Czy jednak jest to ten sam romanly/m. z którym mieli do
lC/l/m czynienia jego współcześni0, albo len sam. który nieraz już w ciągu stulecia
powracał? Jedną z ambicji Biblioteki Romantycznej jest odpowiedzieć na
podobne pytania, zderzając wrażliwość współczesną z wrażliwością romantycz-
ną, nie naśladując romantyzmu, lecz interpretując go. Poprzez charakterystyczne dla polskiej
i europejskiej sztuki romantycznej tematy, idee. gatunki, style, poprzez indywidualne wy-
obraźnie poetyckie, poprzez zapomniane lub niedocenione utwory, ale również poprzez
osobliwości, dziwactwa, manieryzm i marginesy — tak jak my dzisiaj je odbieramy
Biblioteka Romantyczna pragnie dotrzeć do wielogłosowego świata epoki, w której tkwu
jedna z ojczyzn duchowych współczesnego człowieka.

OGRODY ROMANTYKÓW • CIEMNE DROGI SZALEŃSTWA • ŚMIERĆ
ROMANTYCZNA • PARYŻ ROMANTYKÓW • MIŁOŚĆ ROMANTYCZNA
SZTAMBUCH ROMANTYCZNY • MELODRAMAT ROMANTYCZNY
Cena zl 180.— ISBN 83-08-00415-6
 
Annotationen