Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Leersum, Evert C.; Martin, Wilhelm
Miniaturen der lateinischen Galenos-Handschrift der Kgl. Oeffentl. Bibliothek in Dresden Db 92 - 93: in phototyp. Reproduktion — Sijthoff, 1910

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.31078#0075
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
fifcr cyn l


rx-

wem>

«l.:** f**m ■ ■..rm-xt-


'


<X pnofiwicoibj

C Ltbii rsaTiä t\ p:ouo(hamöm(ni6 cf fim./
6iifMoiri0 pulcbctnmirfttc bucjpticuU.

pViirt ftV Hwlm MjOiZu u«>/

_ jL/^itP^nni vomc cvacct tV jyion$(h cjtJ
®-üu»im6; VfmVnrct,ou,i6 (olCMtinij^Hitvpi'
t' uiiiltie 2CIHC ffnrnrrthcMMfSnift J

■!/ iiimmrfäcH c(V nicöimf :cm votuanonT* »\
" iflun^'ßmtyvV^cnptcnia»

QlVpihifu f>iMitCl'\vma<5<o»m cmtmic

_^ritntr —ai'fifjnP* vwwv>.\ a\wu\|

(JlplVWCtpscdcb(Vm/rct Q?ifid cfiTiidM
fl ÖTt»M3M,cV:PiOMO(tif7itioc cTnira <j£fcnf- /

ill Cl!&MIK><|IUU*mMat10p()l(rcO; WWV Nxwx "
{T CM'A' 1}n16iiPt-pnofhmnoT6j aninp

frutiv lli öm'flVirföiiij' wwwwwwvuwv f
(] vn*”’V?imjuo iiaminTuCuadliopjptvr}
fpmuhtaarfztrnf fäu4d>oTrt j?tiniKi4/\>ona
CtlCfpimtlölllV* N\u\»ww\\\ttnw\u«
dl 2c|iuvf’fr^no»imiti(-^ii4lP^iiciraö mo J
nol MMilic»*if<f rtJMrtfarertHi^uFrtiiirtörtf
(JlJTitn Xni'J'Ctp^ouofhczuvc fhctzx imjno&T
infinMO Oi(Vcproi*c (crmctoi: etricccptorc
4occuiMi4« OiMflu \w\m\w\\w"\ \\\>

viiV* um)ho narmt fjitrtlrVynill^öoc®
o| fTlm^^fptrr ocmlcu niCtfitn aßatxoncwt j
frcqitTtxr iraOiiuincrat oiTCTtcfiio^cprtlicnif 1
iHunrormltanim a(?eonUnw- \ww , \v\\
(TW'? 1 vu'ii|f)UO iI4rmt-nimr i|ii4Mi (~xntr
"Vvoti 6ocok|HCpiinclvtnu*ffiM*M nü/tniop-
crnipiicnciimrci »iiolit acntVnna- wvww,
'cghnjx*? iM i)uo lumntcfudlv tfocn'fcrdUt
jiut0iM \?uiVolc64iirciMM f7trriT aöhcinr
'ZCjp ivt tutnojt www vwwwwwwuwwv

... iio M4nvt r^jMaii*'» pc ^cMomr*

CmcfurcVtt' :corf zonuuwx utftcyt») c7t fTur*
oiiM Ci^fiho coTiiotV CtfThßihtifcnmttvcfi&
f> (ßyvi) (m c)mo iwiitif^pMofhfonoiicu; cf>
nutT fnrm c(Tt>fflto41ttboyttjetanh11toCofHteT

TJ i d>OlM). WVWVWWVVW \\\W\W \W \\V

(j <fa»”VIM IMMMO imnMTpiio/hfntioc,’ frtn
iMjpfö> 14 zccyiC'MJ cd (To^o6uf^mV64rVrffT

^jlJ7lM’vim Mi<)MO MfimirnirufiMaiiifcnr ^

cöiiioft> fTlio zceof i)M) päbcbaP'flccStttocm
Tpäitffttttip www ww^ vvv\\\ v • 'AV":
(J vy? m qtto finrmr<)M4lrpcohipmrl
'flöH>oiM4rTijMC<)7i Mmc)i7cm*tMM f)Mi4
Cchcßrtro-cnniicjofliivmM fTMifpMHif tuinn **

^cotrtiKVpmirt cthntnpnöf cnra* >w\

fi (T7| ‘!’ VV) 7 CVj ttöM rfi n M o (’i bciurop m/i
l)HU> coif’lfcbittpiilptm Ctfjncrr rtlii tticdtt
uc arc\6ättt ipTTi (i6cmniM; ipc hT MOiiih
frtirnb) ntcflr ifohtvi-

^r\ tVmcuto ßoiö t rtVcmm’lif ab trtt
jfi} p:OttO(\\criöt\tt) 4?(jflTllrt3lf-Cr irctv
"zccpttitZ mcmcivvmim fniM CtaiVTir j1 m»4
(Cftvimc vfTiinffTiiircri1vmi

l*Ti (M p'iiuT im i)*10 pzemtttitcf iteofl a.ttxT
>~s CViiOrt nmo iiircctnjoiioffTfTinöc ’"w\wvw
zM’»11 qitop’fiihpottcix> p>on\0 titntv'
pxonofh czicioTfpot 111 confiCvnt ti öce attvt i
TxnOdta im cr) zctifTczt tioifC' wvwwwwu
lOrth' p»ntcfito zentoitcOifudAT'optonc'
fnlfäin ct<\t11fzectiTnioön ch\pnofhmccci
CXci4mrItttmttöctifiubuf tV6cc ntcdmtattc7
CVvc Vr rcctc pzot t Oflnvtr; v vv\ v v \w w\w
(TüTtv CMl iii cjiiopouit coflCvtn tiof’i ifucäö
mjcOcCnf) 11txtioTfp«<>uniT vwwvwvwvw
#] Cv mMtTioTj^fcuciuCic. ctuotwa

cö1*111»» ifacnötnttbttf iftn ruöfCrplitad ocwt'^r

(!/<T3'V v/-'"ötcvt-tvctiöC fjiifiiTida Oi(poino7
cr(THH\oui4dT^riMcfvaöp.’c(l’rimnifa v\v
(j (ptty'Vtt-öc f titvnttöc zcfimiphöc nT »nc
bfyöCo tonutopc ftnrttiuc' xvvv vvw
■' (JTtu'yoni'ttt »)mo cöparat tncdtczwiiä cit
firavfaöai-crrftliaf oTitTMa> »m tjmöj cfucit
CtötffcttaOciT ifntwuaö ciuccofn-tctionc>
lj (TI j nnpitCtßct & fvoit^fhmnöc ctpcono
/ fhchnaöcpicfvnc (HTfi *M p» rnT tYVm i ia
(rtoMU cr mnmmtf cirnfUy^

(£>uC>pltivCdcnie
Ticou t)uitvnt fpo(t
Cft O cpi cvcm cf p/c
co0t i oftc ir fu n im
Ccrroninn6^ ftönt
fni qitla cc\h iOiT;
(Tfl'iJltO Ctlt ijltf
CA'tnunn nuuvifq*
CC~fhtCtf nÖfcöTn
ncöinnu föltt f^


'~v


tut fcöTdltayaiTts Ifnnöauenit nc<ttccrn
cjMiCVTM ßmtoptuna «irtnT / ^ttfh'iuturdT
if t iifibf fau f cv *) u ibi pwfpaßiturapdfnittof
0*6iccrc cfuiCttn craccciTttö Ccicctnnoncnf.

etbldudtn ctaönUurctfäUinurzjnoh Tuc

CnuiCCO cTpoCrccr I amti6j-crpzccCifc»T vt~
pzcnnttvix cuut Cottm cuHt\ytljonorab)Ut)
ccaptätitrctw cvnifßcnc (öccnir. (T^intkT
tiurvi») co^ nchntfbUnu ßet\>cfhü ctanu
lo^iVanctncc CtnniltitubuicafTcqitchTi Ct
^Jvottro^ctrcthrcvpocimnoc n)iotie pntnntur
pirtCciT Oigniof tnntntioe fccc J (fvl;i/( ic\r
omTb; l>Mirt)MuVstHhncccs hutrautc' fhipc
f frm'ctco* hoM/icf uicvpfr>(X'»ci7 möiof 2CV
>or )p« t)iuCciMPum~r multiebom( potuiuty
|yf>oVrtiicyim cctortio M^ycni bonif (,ci{
tjiic frtl(C afhi Mufr. fl-^cn a»icc rlcvct-M
rcsTrthrt CMoniMrtsfrtratTCn.* 110 picpxfdTf
C6Ti?Mi(TliMo fciHj?c rtrtrf pzoinittctv\ totc
tl0ctn*CiTrtT nuilticudici Ötfhpnloj/Jpifuoö
CM71 c\(T(MmhT-t>o(fcfh>7oTnrc( )f, «jiutfiip'
rouci-frtfnr zKütvpdrtic\nm&

'TvOrtifi rv crrpmrtrtritu^irt Micöico^;
JLf cö? oimTrtrniTifbvfimi»Tcophedtr

'T


I

hsm

ijm

mr
 
Annotationen