Modus: Prace z historii sztuki — 17.2017

Page: 35
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/modus2017/0035
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Przeworski snycerz
Antoni Rarogiewicz (1858-1925) -
zarys twórczości1

modus
prace z historii sztuki
xvii, 2017


W 2015 r. Przeworsk świętował 550-lecie sprowadzenia do miasta zakonu bernar- AGATA dworzak
dynów. Pośród licznych uroczystości zorganizowanych w ciągu roku znalazła się
także konferencja naukowa poświęcona historii, kulturze i sztuce przeworskich
zakonników2, która stała się okazją do podjęcia tematyki modernizacji wyposażenia
kościoła pod koniec XIX w. Wielki ołtarz kościoła Bernardynów przeworskich nie
budził dotychczas szczególnego zainteresowania historyków sztuki. Choć sama
nastawa powszechnie uznawana jest za capolavoro wziętego przeworskiego snyce-
rza Antoniego Rarogiewicza, także i jego postać nie doczekała się kompleksowego
opracowania, a podstawowym źródłem pozostaje krótka notka w Słowniku Artystów
Polskich3 - w świetle nowych badań archiwalnych podane w niej datowania części
prac wymagają weryfikacji. Ponadto prace snycerza z terenu dawnego wojewódz-
twa ruskiego wymieniane są w Materiałach do dziejów sztuki sakralnej4. Nastawa
bernardyńska stanowić będzie w niniejszym szkicu punkt wyjścia dla prezentacji
sylwetki tego artysty, który związał się na dłuższy czas z przeworskim konwentem,
wykonując dla niego także inne liczne prace przez okres kolejnych 10 lat.
Nie wiadomo, gdzie kształcił się Antoni Rarogiewicz (1858-1925), pochodzący
z mieszczańskiej rodziny przeworskiej o długich tradycjach rzemieślniczych, ale

1 Zasadnicza część niniejszego tekstu została wygłoszona na konferencji 550 lat obecności 00. Ber-
nardynów w Przeworsku (1465-2015), która odbyła się w Przeworsku 30.05.2015. Chciałam w tym
miejscu serdecznie podziękować pani Małgorzacie Wołoszyn za okazaną pomoc, serdeczność
i podzielenie się swoją wiedzą na temat Antoniego Rarogiewicza i udostępnienie materiałów
po artyście podarowanych do Muzeum w Przeworsku przez Jana Burnata.
2 Materiały z sesji zob. 550 lat obecności 00. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015), red. M.R. Gę-
śla OFM, A.K. Sitnik OFM, Przeworsk 2015.
3 J. Hubner-Wojciechowska, J. Birulow, Rarogiewicz, Antoni, w: Słownik Artystów Polskich, t. 8,
Warszawa 2007, s. 228.
4 Rarogiewicz Antoni, w: Słownik artystów, rzemieślników, firm budowlanych etc., Materiały do
dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J.K. Ostrowski,
cz. 1: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 23, Kraków 2015,
s. 235 (z podaną błędną datą śmierci).

ARTYKUŁY

35
loading ...