Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
www.vistulana.pl

issn 1641-9715
eissn 2545-3882


prof. dr hab. Zbigniew Bania
(ihs uksw)
dr hab. Agnieszka Bender,
prof. uksw (ihs uksw)
dr Jacek Bielak (ihs ug)
dr hab. Stanisław Czekalski,
prof. uam (ihs uam)
dr Anna Sylwia Czyż (ihs uksw)
prof. dr hab. Marcin Fabiański (ihs uj)
prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz (ihs uj)
dr hab. Piotr Gryglewski (khs uł)
dr hab. Maria Hussakowska (ihs uj)
dr hab. Grażyna Jurkowlaniec
(ihs uw)
dr hab. Romuald Kaczmarek
(ihs uwr)
prof. dr hab. Piotr Krasny (ihs uj)
dr Ewa Kubiak (khs uł)
dr hab. Kazimierz Kuczman,
prof. upjpii (iHsiK upjp 11)
prof. dr hab. Adam Małkiewicz
(iHSiK upjp 11)
dr hab. Ryszard Mączyński,
prof. UMK (KHSiK umk)
dr Michał Mencfel (ihs uam)
dr Zbigniew Michalczyk (Instytut Sztuki
pan)
prof. dr hab. Jan Ostrowski (ihs uj)

dr Juliusz Raczkowski (iziK umk)
dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży
(ihs uj)
dr hab. Irena Rolska, prof. kul
(ihs kul)
dr Agnieszka Rodrigez-Rosales
(ihs uw)
dr hab. Jakub Sito (Instytut Sztuki pan)
dr Józef Skrabski (msiK upjp ii)
dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka
(ihs uj)
prof. dr hab. Stanisław A. Sroka
(ih uj)
prof. dr hab. Krzysztof Stefański
(khs uł)
dr hab. Andrzej Szczerski (ihs uj)
dr hab. Barbara Szczypka
-Gwiazda (zhs uś)
dr hab. Tomasz Torbus, prof. ug
(ihs ug)
ks. dr Szymon Tracz (iHsiK upjp ii)
dr hab. Marek Walczak (ihs uj)
dr hab. Wojciech Włodarczyk, prof. asp
(asp Warszawa)
dr hab. Marek Zgórniak, prof. uj
prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski
(ihs uam)

RECENZENCI • REYIEWERS
 
Annotationen