Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Kronika
Instytutu Historii Sztuki UJ
za rok 2017

Personalia
• i stycznia mgr Adam Rzepecki, zatrudniony na stanowisku fotografa, przeszedł
na emeryturę.
• i października mgr Agata Dworzak została zatrudniona na stanowisku asystenta
w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej.
• 31 grudnia dr Krystyna Czerni, zatrudniona w Bibliotece Instytutu, przeszła na
emeryturę.
• 31 marca dr hab. Marek Zgórniak, prof. uj, otrzymał odznakę „Honoris Gratia”
w związku z działalnością w komitecie redakcyjnym „Rocznika Krakowskiego”.
• 16 czerwca prof. Jan Ostrowski oraz prof. Wojciech Bałus otrzymali Złotą
Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski”.
• 30 czerwca mgr Agata Dworzak została laureatką Nagrody Burmistrza Miasta
Sandomierza „Bonum Publicum” im. Aleksandra Patkowskiego za książkę Fa-
brica Ecclesiae Sandomiriertsis. Dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sando-
mierskiej w xviii wieku w świetle źródeł archiwalnych (Kraków 2016).
• 16 listopada mgr Agata Dworzak została laureatką lxii Konkursu im. ks. prof.
dr. Szczęsnego Dettloffa przyznawaną przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki
za prace naukowe za książkę Fabrica Ecclesiae Sandomiriensis. Dzieje moder-
nizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w xviii wieku w świetle źródeł archi-
walnych (Kraków 2016).
• 19 grudnia dr Andrzej Siwek został wybrany członkiem Prezydium pkn icomos
na kadencję 2017-2020.
Wydarzenia, wykłady i konferencje naukowe
• 7 stycznia ukazała się publikacja pokonferencyjna wydana przez Akademickie
Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury uj pt. Rozpoznać przeszłość w teraź-
niejszości - Dziedzictwo xx i xxi wieku, pod redakcją Julii Kolano, Jadwigi

modus
prace z historii sztuki
art history journal
xviii, 2018
0

For English - see p. 187

OPRACOWAŁ
ANDRZEJ BETLEJ

kronika Instytutu Historii Sztuki uj za rok2017

181
 
Annotationen