Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 8.2013

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.31072#0013

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Tom VtH

Kraków 2013


MATEUSZ WOŹNIAK
Muzeum Narodowe w Krakowie

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej
w Muzeum Narodowym w Krakowie (2007-2013)

W 2013 roku upływa 110. rocznica przekazania Muzeum Narodowemu
w Krakowie prywatnego Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego wraz ze znaj-
dującą się tam bezcenną kolekcją monet, medali i banknotów. Zapisze się on także
jako rok, w którym po 70 latach budynkowi przywrócono funkcję muzeum otwar-
tego dla publiczności, ze stałą ekspozycją numizmatyczną.
Choć plany remontu Pałacyku Czapskich pojawiały się wielokrotnie w ciągu
ostatnich dwudziestu lat, przybierając różny stopień zaawansowania i wykazując
zmienność co do koncepcji, to okres największego ich zintensyfikowania zawiera
się w latach 2007-2013. Pierwsza część prac (remont dachu) została sfinansowana ze
środków znajdujących się w dyspozycji Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków
Krakowa. Szansą na zrealizowanie wszystkich zamierzeń Muzeum Narodowego,
których koszt sięgnął 23 min złotych netto, stała się możliwość uzyskania środków
z Unii Europejskiej będących w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Środki te przyznawane były na zasadzie konkursu, na którego potrze-
by przygotowano projekt „Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum
Narodowym w Krakowie". Po ponad roku pracy nad przygotowywaniem liczącego
tysiąc stron wniosku projekt został złożony do oceny. 4 lutego 2009 r. Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski, ogłosił wyniki ł konkursu do
XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego „Infra-
struktura i Środowisko". Minister zarekomendował do finansowania 28 wniosków
na 113 zgłoszonych. W kategorii „Dziedzictwo" pierwsze miejsce-aż 56 punktów
na 62 możliwe - uzyskał projekt „Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej"
Muzeum Narodowego w Krakowie. Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła
ponad 19 min złotych netto. Pozostała część niezbędna do zrealizowania projektu
została zagwarantowana z budżetu państwa. Projekt „Europejskiego Centrum Nu-
 
Annotationen