Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 8.2013

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.31072#0280

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
DIANA BŁOŃSKA

278

Diana Błońska
The Numismatists Archive - A New Project
of the Nationai Museum in Kraków

FoHowing a decision of 22 November 20! 2, the Nationa! Museum in Kra-
ków (hereafter: the Museum) obtained a partia! funding grant fforn the Ministry of
Science and Higher Education, as part of the Nationa! Humanities Deve!opment
Programme, for the execution of a three-year project entit!ed "An inventory and
catatoguing of the numismatic tegacy materia!s in the coHection of the National
Museum in Kraków."
The project provides for estabhshing a Numismatic Archive, whose primaiy
purpose is to co!!ect, catalogue, and make accessibte archival materia!, in particular
the persona! archives of numismatists and cohectors as well as various documents
given by institutions active!y involved in the advancement of this he!d of science.
Currently, the materiał that is atready in possession of the Museum is undergoing the
cata!oguing process. These legacy materia!s inctude the archives of many eminent
figures, renowned in academic circtes and among co!lectors a!ike, such as Marian
Gumowski (1881-1974),' Tadeusz Kałkowski (1899-1979),- Ryszard Kiersnow-
ski (1925-2006), Rudolf Mękicki (1887-1942),' Antoni Ryszard (1841-1894)/
Lech Kokociński (bom 1944)7 They comprise important correspondence, photo-
graphs, and extensive other materials. It should be noted that the large part of the
archive materia! comes from the resources donated by Lech Kokociński. Apart

' M. BARCIK, A. CIEŚLAK, D. GRODOWSKA-KULIŃSKA, U. PERKOWSKA, Cozpzz^ 3/zzr/zo-
óorzzw Gzrzuez^z^tA /rzga/Zozz/crza 7370/77-7977/73, vol. III: E-J, K. STOPKA (ed.), Kraków 2006, p. 617;
U. PERKOWSKA, Cozyz/^ Xcrzr7ezT7z'corMZ77 Przczz/Zo/A P/zz/o^o/zTzzzze GzzzYar^zYrzZA 7rzga77oz7z'crze 7370-7947, Kra-
ków 2007, pp. H3-114; F. KOPERA. M. CZAPSKA, "Czapski (Hutten) Emeryk Zachariasz Mikołaj Seweryn,"
[in:] Po/W ó/orwz/r Pzog/*q/?czz?g (hereafter: P3P), vol. IV, Kraków 1938, pp. 181-182; .1. NOWAK, "Marian
Gumowski i jego spuścizna archiwalna w Muzeum Narodowym w Krakowie," a paper delivered at the con-
ference Doro/zeA 77azrZ:owy j0z*p/e^07'o 7l4d7*z'oz7o GMzrzowWago. łT 37 zoczzzzc^ /z77zez*cz, Toruń, 23 October 2009
(forthcoming); P.M. ŻUKOWSKI, "Mariana Gumowskiego związki z Uniwersytetem Jagiellońskim," a paper
de)ivered at the conference Doz*o/zeA zrrzzzłowy ^/-p/asozYZ 44tzz*z'az7o Gzzzzzow^/rzego. IŁ 37 z*oczz7z'ap ś/zzzazTz, Toruń,
23 October 2009 (forthcoming).
^ J. MĘKICKI, "Tadeusz Kałkowski (1899-1979) w setną rocznicę urodzin," Pz/z/a/yzz /Vz7777z'z7770/ycz77y 2,
1999.
^ M. BOHOSIEWICZ, "Mękicki Rudolf," [in:] P3P, vol. XX, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975,
pp. 510-511; S. BULKIEWICZ, PzzWyA4p/rz'a/*z 7337-/942. Po/zoz? ^ozzoa/rzc/z zzzzzzzzzzzzo/y/róuy Sanok 1997.
** A. WĘDZKI, "Ryszard Antoni," [in:] P3/?, vol. XXXIII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991-1992,
pp.558-559.
^ J. BODZEK, B. HACZEWSKA, E. KORCZYŃSKA, J. POPIELSKA-MICHALCZYK (eds.), Mazzzozzoa
Doz7atorH777. IT/zo/r/zze p/zrzz*o&zM^coz77 Gońzzza/ /VM777z'z777a/ycz/7g A/zzzazzzzr 7Vrzz*or7ort'ego w Xz'a/rowz'e, Kraków 2003,
pp. 72-74.
 
Annotationen