Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910(1911)

Page: 67
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1910/0069
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΝΟΜΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ

Περί άρχαιολογικης ϋπηρεόίας τοϋ Κράτους.
Νόμος ,ΓΨΛ' βπ' άριΰ. 3730).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, άπεφασίσαμεν χα! διατάσσομεν
"Αρθρον 1.

Εις την δικαιοδοσίαν τοϋ Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημο-
σίας Εκπαιδεύσεως ανήκει ή φροντίς της αναζητήσεως, της διασώσεως, συντη-
ρήσεως χαί εποπτείας των κατά τό Κράτος άρναιοτήτων χα'ι Μουσείων χαί ή
καθόλου μέριμνα πρός άνάπτυξιν και προαγωγήν των αρχαιολογικών έν τη χώρα
σπουδών. Πάσα κατ' άκολουθίαν προς τοΰτο υπηρεσία ένερνειται υπό του 'Υπουρ-
γοΰ τών Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως διά τοϋ έν τώ παρ-
όντι νόμω Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του λοιπού άνωτέρου και κατωτε'ρου
προσωπικού της αρχαιολογικής υπηρεσίας ή χα'ι παντός άλλου υπαλλήλου του
Κοάτους.

"Αρθρον 2.

Τά της αρχαιολογικής υπηρεσίας διεξάγονται έν τώ είδικώ γραφείο) του Β'
τμήματος (άρχαιολογικοϋ) τοϋ Υπουργείου τών Εκκλησιαστικών χαί της Δημ.

Εκπαιδεύσεως. Ό έν τω Ύπουργείω τούτω νομομηχανικός α' τάξεως εκτελεί
τάς έν τώ γραφείω τούτω ειδικά ς υπηρεσίας πρός άναστήλωσιν, στερέωσιν και
συντήοησιν τών κατά τό Κράτος αρχαίων μνημείων και διά την άνέγερσιν, έπι-
σκευήν χαί συντήρησιν τών Αρχαιολογικών Μουσείων.

Έν τω αύτώ γραφείω υπηρετεί έπ'ί βαθμώ και μισθώ δπουργικο'' γραμματέως
α'τάξεως ό άχρι τοΰδε διωρισμένος γραμματεύς έπί τώ τίτλω βοηθού τοϋ Γεν.
"Εφόρου, υπαγόμενος ώς πρός τάς αυξήσεις τοϋ μισθοΰ του εις τάς διατάξεις τών
λοιπών γραμματέων τοϋ Υπουργείου.

"Αρθρον 3.

Έν τώ αύτώ 'Υπουργείω Ιδρύεται Άρχαιολογικόν Συμβούλιον, ού μέλη εϊσϊν
οί εξής : α') οί δύο καθηγητά! της ιστορίας της αρχαίας τέχνης κα! έπιγραφικής
έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίω, β') ό Διευθυντής τοϋ έν Αθήναις Έθνικοϋ Άο-
χαιολογικοϋ Μουσείου, γ') ό Διευθυντής του Νομισματικοϋ Μουσείου, δ ) δύο
τών έν Αθήναις υπηρετούντων έφόρων αρχαιοτήτων, υπο τοϋ Ύπουργοΰ οριζό-
μενοι κα'ι άνά διετίαν άντικαθιστάμενοι, ε') ό νομικός σύμβουλος, ς') ό τμημα-
τάρχης τοϋ αρχαιολογικού (Β') τμήματος τοϋ Υπουργείου, ζ') εΤς τών έφόρων
τών αρχαιολογικών περιφερειών, επί τεσσάρας μήνας έκαστος, μετακαλούμενος
πρό{ τοΰτο ΰπό τοΰ Ύπουργοΰ χατ' αρχαιότητα υπηρεσίας, η') ό έφορος τών
loading ...