Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910(1911)

Page: 112
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1910/0114
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ «ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ» ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1910

Προς το ΝΔ του περί το Ωρολόγιον τοΰ Κυ ρρηστου
άρχαιολογικοΟ χώρου κατά τά ετη 1890 και 1891 ή ημε-
τέρα Εταιρεία έξετέλεσεν Οπό την διεύθυνσιν του αειμνή-
στου αυτής Γραμματέως Στεφάνου Κουμανοΰδη άνασκα-
φάς έν μεγάλη κλίμακι, αίτινες ήγαγον εις φώς μέγα
τμήμα αρχαίας Αγοράς, ής, ώς άπεδείχθη έκτοτε, μέλος
άναπόσπαστον άπετέλει ή προς Δ μέχρι σήμερον σωζόμενη
τετράστυλος πρόστασις, ή και δικαίως κοινώς «Πύλη της
'Αγοράς» καλουμένη. Και τότε μεν απεκαλύφθη ή ΝΑ
γωνία ενός όλου, ευλόγως υποτιθεμένου ορθογωνίου οικο-
δομήματος, και ήτις περιέχει δάπεδον υπαιθρον, έστρωμέ-
νον ενιαχοΟ δια μεγάλων τετραγωνικών πλακών, περιβαλ-
λόμενον δ' ύπο διπλοΟ περιστυλίου μετά προπύλου και
δωματίων. Τ' άποκαλυφθέντα ταΟτα ερείπια άρχαίας έπϊ
Ρωμαϊκών χρόνων άγοράς μετά πληθυος ευρημάτων,
γλυπτικών, επιγραφικών καϊ παντοίων άλλων, ών ενια
άξιολογώτατα, περιέγραψε τότε έν τοις Πρακτικοΐς τών
ετών 1890 και 1891 Ό άοίδιμος και σοφός έκεΤνος άνήρ.

Προς έξακολούθησιν τών εργασιών εκείνων και τελείαν
τοΟ όλου οικοδομήματος άποκάλυψιν ήγοράσθη τότε και ή
μεγάλη οικία Τυπάλδου, κειμένη επί της άρχαίας αγοράς
και μεταξΰ τών σημερινών οδών Πάνος και Πολυγνώτου
και τοΰ προς Β Τζαμιού, δπερ είχεν άπό πολλού χρόνου
μετασχηματισθή εϊς ναόν Καθολικόν και ό'περ και τοΰτο
loading ...