Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910(1911)

Page: 152
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1910/0154
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΑΦΩΝ ΕΝ ΘΗΒΑΙΣ

Ή μεγάλη καταστροφή, ήν ή λαθραία τυμβωρυχία
προξενεί εις τάς βοιωτικάς νεκροπόλεις, επιβάλλει σύντονον
τήν προστασίαν και τήν κατά τό δυνατόν επιστημονικήν
άνασκαφήν και ερευναν αύτών. Πόσον δέ δύναται νά άντα-
μείψη τον άρχαιολάγον τοιαύτη ανασκαφή, άποδεικνύουσι
τά ευρήματα των κ. κ. ΒαπΌ\ν8 και ΙΙγθ έν 'Ριτσώνα
(Μυκαλησσω), περί ών δρα <Τ. Η. 81. 1909, σ. 308 έξ
1910, σ. 336 έξ. Β. 8. Α 1907-8, σ. 226 έξ.

Αί έμα'ι άνασκαφα'ι κατά τό έ'τος τούτο 1910, δαπάνη
της Εταιρείας ένεργηθεΐσαι και στραφεΐσαι περί τήν εΰρε-
σιν τάφων, έγένοντο πλησίον προς Ν των Θηβών κατά τήν
θέσιν Κολωνάκι, ενθα και ό Δ. Φίλιος (Πρακτικά 1897 σ.
94 έξ.) και εγώ (Άρχαιολ. 'Εφημ. 1910, σ. 209 έξ.)
άνεσκάψαμεν μυκηναϊκούς τάφους θαλαμοειδεΐς, ανηλεής
δε τυμβωρυχία έλυμαίνετο τήν νεκρόπολιν ταύτην εσχάτως.

Αί άνασκαφα'ι ήρξαντο τη 8 Νοεμβρίου κα'ι παρετάθη-
σαν μέχρι της 24 Δεκεμβρίου.

ΜνκηναΪΗΟΪ τάφοι — Κατ' αύτάς ευρέθησαν καϊ ήρευ-
νήθησαν 16 μυκηναϊκοί τάφοι θαλαμοειοεΤς ή σπηλαιώδεις1
μετά δρόμου μή έρευνηθέντος ολοκλήρου παρ' ούδενί.
Τούτων τέσσαρες ούδε'ν κτέρισμα ή άλλο κινητόν μυκηναϊ-
κΌν εύρημα περιεΐχον. Εις τών τεσσάρων τούτων τάφων
φαίνεται, δτι κατά τούς Βυζαντιακούς χρόνους είχε μετα-
βληθή εις κατακόμβην, διαιρεθείς δΓ άσβεστοκτίστου τοί-
χου εις δύο μέρη. Αί κόγχαι της άνατολικής πλευράς αύ-

1 Σπηλαιώδεις τάφους λέγω τούς έχοντας άκανόνιστον σχήμα περιφερικής
πως η μάλλον ωοειδούς κατο'ψεως δίκην τρώγλης, θαλαμοειδεΐς δε τούς έχοντας
χανονιχάς ευθείας πλευράς, έστω καϊ αν ένιαχοϋ κο'γχαι διακόπτωσι τάς πλευράς
διανοιγο'μεναι είς τό σώμα τοϋ βράχου.
loading ...