Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910(1911)

Page: 145
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1910/0147
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Πασαι αί έν Πειραιεΐ πέρυσιν εκτελεσθείσα», άνασκαφι-
καί έργασίαι δύνανται νά περιληφθώσιν έν τοϊς έξης:

Α') Έγένετο έρευνα κατά τήν όδόν Φίλωνος όλίγον προς
Β της διασταυρώσεως αυτής μετά της οδοϋ Σωτείρας, εις
τά φανέντα διά τήν άσφαλτόστρωσιν άρχαϊα λείψανα. Έκ
της έρεύνης ταύτης έδείχθη, ότι τά λείψανα ταύτα ανήκον
εις άρχαίαν μεγάλην οΐκοδομήν καλών χρόνων, κείμενα
ακριβώς όπισθεν τών έν τώ Τινανείω κήπω προ έτών άπο-
καλυφθέντων ομοίων, τών ανηκόντων εις μίαν τών πέντε
στοών ίσως δε άποτελοΟσι και μέρος ταύτης.

Απεκαλύφθη δηλ. τοίχος χωρών άπο Β πρός Ν μήκους
5,40, άπέχων δέ το'Ο -εζοοροαίου του ϊινανείου κήπου
3,15. Άπ' άνατολών προς Δ, κατά το βόρειον άκρον τοΟ
τοίχου, φέρεται έτερος χωρών προς τον κήπον, δύο δέ
όμοιοι απέχοντες άλλήλων και του πρώτου 1,05 ϊγουσι
τήν αύτήν διεύΟυνσιν κατά το φαινάμενον πρός Ν πέρας
τοΟ πρώτου τοίχου. Και πέραν οέ τούτων μαίνονται ίχνη
της συνεχείας του πρώτου τούτου τοίχου πρός τήν όδόν
Σωτείρας. Τά τεμάχια τών λίθων, ές ών απαρτίζονται
οί-τοίχοι ούτοι, εΐνε μέγιστα, φθάνοντα το μήκος μέχρι
2,80 — 2,90. Παρά τον πρώτον τοΐχον ΰπήρχεν οχετός
άγων έΐς το άνοιγμα υδραγωγείου, όπερ εκείτο εύθϋς υπό
τό κράσπεδον του ανατολικού πεζοδρομίου της όδοΰ Φίλω
νος εις άπόστασιν 1,50 άπο της άρ'/ής του" δευτέρου εγ-
καρσίου τοίχου.

Το άνοιγμα του υδραγωγείου τούτου εΐνε στενώτατον,

10
loading ...