Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910(1911)

Page: 274
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1910/0276
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΕΓΕΑι ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ
ΕΝ ΕΤΕΙ 1910

Έν δύο τόποις της Τεγεάτιδος έγένοντο άνασκαφαί δα-
πάναις της Αρχ. Εταιρείας κατά τον παρελθόντα Όκτώ-
βριον και Νοέμβριον. Έν τώ ίερώ παρά τον "Αγ Σώστην,
δπου άπεπερατώθη ή πέρυσιν άρξαμένη άνασκαφή και έν
τώ ναώ του Ποσειδώνος και της Άθηνας Σωτείρας, τω
επί τοις όρίοις της Τεγεάτιδος και Άσεάτιδος κειμένω.

Έν τω παρά τον "Αγ. Σώστην ίερω ώς προς την ό'λην
κατασκευήν σημαντικόν είναι, 6'τι το πρώτον νυν έβεβαιώ-
θησαν δύο παράλληλοι εξ ογκολίθων τοίχοι του περιβόλου,
οί'τινες έχρησίμευον και ώς άναλήμματα. Τούτων πρότε-
ρον ελάχιστα και αβέβαια ίχνη έφαίνοντο. Εντός του περι-
βόλου τούτου ύπήρχε πάντως οίκημα έστεγασμένον, ό ναός
βεβαίως, ώς τοΟτο δεικνύουσιν οί εύρεθέντες άνθεμωτοί
ακροκέραμοι, του τέλους τοΟ Οου αιώνος, και ενεπίγραφοι
κεραμίδες διαφόρων χρόνων, άπό τοΟ 0ου αιώνος μέχρι της
μ. Χρ. έποχής. "Αλλο λείψανον τοΟ ναού ουδέν εύρέθη,
ούδέ ίχνος θεμελίων παρετηρήθη. Τό κτίριον άρα θά ήτο
ευτελοΟς κατασκευής. Αλλ ό'περ είναι πιθανώτατος τό-
πος της έν τω ίερω λατρείας, είναι χάσμα φυσικόν έν τώ
βράχω, κείμενον κατά τό μέσον του ύπό τών δύο τοίχων
τοΟ περιβόλου περιορι'ζομένου χώρου. Ιό χάσμα τούτο εχει
περίπου ήμικυκλικον σχήμα και βάθος δύο μέτρων, εύρέθη
δε πεπληρωμένον έκ πήλινων έργων, ειδωλίων, τεμαχίων
φυσικού μεγέθους αγαλμάτων, λύχνων, άγγείων και κερα-
μίδων κατ'άντίστροφον της προσδοκωμένης τάξιν. Διότι έν
τώ κατωτάτω μεν στρώματι ύπηρχον τά νεώτατα τών ευ-
ρημάτων, λύχνοι π. χ. τών μ. Χρ. αιώνων και κεραμίδες,
loading ...