Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910(1911)

Page: 276
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1910/0278
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
276 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 1910

^Η8 1895, 33) εξέφρασε έξε'ζητημένας τινάς αντιρρήσεις.

Ή ανασκαφή ημών άπεκάλυψεν εν πρώτοις τά εξ ασβε-
στόλιθου θεμέλια του ναου, άλλ' ούχϊ καλώς διατηρούμενα.
Αί διαστάσεις τούτων είναι 24χ12 μ. Πέριξ, μεταξύ πολ-
λών κοινών λίθων και τών χωμάτων ευρέθησαν πολυάριθμα
μάρμαρα, διατηρούμενα ό'μως εις μέγεθος μικρόν κατά κανόνα,
οια την κατα το 183 / ύπό τών Βαλτετσιωτών διαρπαγήν τών
μεγάλων μαρμάρων χάριν της έκκλησίαςτων. Έκ τούτων έβε-
οαιώθημεν, δτι ο ναόςήτο όλομάρμαρος, ρυθμού δωρικοί* καϊ
χρόνων παλαιών, τοΟ μέσου τούλάχιστον του 6ουπ.Χρ. αιώνος.

Έκ τών αρχιτεκτονικών μελών άξιόλογα είναι τεμάχια
τριγλύφων δεικνύοντα κατά τάς κορυφάς τών μηρών ανά-
λογον προς τον εχϊνον τών κιονόκρανων διαμάρφωσιν. Το
γεΐσον είναι ίδιόρρυθμον. Στερείται τών προμόχθων και
αντί τούτων κοσμείται δι' ισχυρού δωρικού κυματίου.
Άλλ' εκτός του μαρμάρινου ναοϋ' του 6ου αιώνος έβε-
οαιώθη, δτι προ αύτοϋ' υπήρχε ναύδριον μετά πήλινης διακο-
σμήσεως, ής συνελέξαμεν ίκανά τεμάχια (άνθεμωτών άκρο-
κεράμων, γείσου και ακρωτηρίων). Έν τω στρώματι του
παλαιοτέρου τούτου ναου ευρέθησαν καϊ πολλά χαλκά αφιε-
ρώματα, ανήκοντα εις τόν 70ν καϊ 6ον αιώνα, έξ ών σημει-
οΰμεν ενταύθα χαλκήν μικράν τρίαιναν, εις ήν προσετέθησαν
και δύο άλλαι σιδηραΐ, άναθήματα χαρακτηριστικά τοΰ
λατρευομένου θεοΟ. Εις τήν έτέραν σύνναον θεότητα, την
Άθηνάν, θά άνήκωσι περί τά δεκαπέντε χαλκά βραχιόνια.

Έκ μεγάλων σπουοαιοτάτων άναγλύφων ανηκόντων πιθα-
νώς εις το αέτωμα εύρέθησαν ίκανά τόν άριθμόν άλλ' ανεπαρ-
κή ατυχώς διά τήν άναπαράστασιν τεμάχια, δεικνύοντα μέρη
λέοντος καϊ ιχθύος, ανήκοντος ίσως εις σώμα Τρίτωνος.

Τά άξιολογώτερα αρχιτεκτονικά και γλυπτά ώς καϊ τά
μικρά ευρήματα συνεκομίσθησαν είςτόΤεγεατικόνΜουσεΐον.

Κ. Α. ΡωΜΑίο»
loading ...