Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916-1919(1922)

Page: 22
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1916_1919/0029
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Προς την Συνέλευση· των Εταίρων της Αρχαιολογικής Έταιριίας.
Κύριε Πρόεδρε.

Έκτελοϋντες την άνατεθεϊσαν ήμϊν έντολήν πες! έξελέγξεως της
οικονομικής διαχειρίσεως της Αρχαιολογικής Εταιρείας δια τό ύπό-
λογον έτος 1916, λαμβάνομεν την τιμήν νά ύποβάλιυμεν τό πόρισμα
τοΰ παρ" ημών γενομένου έλεγχου.

α) Χρη μαζικό ν.

1. Χρέωσις.

Ύπόλοιπον μετρητών ευρεθέν έν τω Ταμείω τ[| 31η Δεκεμβρίου

1915 κατά τήν βεβαίωσιν τής εξελεγκτικής Επιτροπείας. Δρ. 3,693,90

Εισπραχθέντα άπό έσοδα Γενικού Προϋπολογισ|ΐοΰ. . » 52.838,55

>ι » χρεωστάς διαφόρους.......» 18,600,—

» > καταθέσεις εις πρώτην ζήτησιν

παρά τη Εθνική Τραπέζη . ... » 9,000,—

Τό όλον.........· "84,132.45

2 Πίοτωαις.

Πληρωθέντα εις έξοδα Γενικού Προϋπολογισμού . . . Δρ. 43,223,10
Κατατεθέντα εις πρώτην ζήτησιν παρά τή Εθνική

Τραπέζη................... » 37,574.—

Ύπόλοιπον μετρητών ευρεθέν έν τω Ταμείω τή 31

Δεκεμβρίου 1916............... » 3,335,35

Τό δλον............ . 84,132,45

β ) "Εσοδα καϊ έξοδα.

1. "Εσοδα.

Από εισφοράς έϋαίρων.............. Δρ. 1,580,—

> τόκους και μερίσματα............. » 35,050,—

> έσοδα έξ ακινήτων κτημάτων.......... 194,—

» ο δημοσιευμάτων............. » 929,90

» ■> διάφορα................ » .2,781,10

• έκ συνδρομής τοϋ Δημοσίου....... »'"' 12,000, -

» » έκ κεκλεισμένων χρήσεων........ 85,—

Τό όλον........· . . . · 52,620,—
loading ...