Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916-1919(1922)

Page: 4 5
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1916_1919/0113
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Κ εφ

ο'ύπολο-
γισμοϋ

Αρ

ΣΥΝΟΠ

Είδος εσόδων

ΠΚ.Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

Ετήσιαι ΕΙσφοραι εταίρων. .

Τόκοι και μερίσματα · · · ·

Έσοδα έξακινήτων κτημάτων.

, έκ δημοσιευμάτων. . ■

, διάφορα ..-·■■·,
, έκσυνδρομήςτοϋΔημοσιου

, έκ κεκλεισμένων χρήσεων.

, έκ τοϋ Κεφαλαίου. .

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ^ ΏΣ ΑΝ5Ϊ — «* *

Ητοι ""Εσοδα ί« δημοσιευμάτων,,

πιυυ>-....... . - μ

τοϋ συγγράμματος «'Επιγραφαι της Μα-
κβδονίας. υπό Γ. Οικονόμου . . .

ϊό όλον

Δραχ. Λ.

454]

Ι

5
9

483

Έν Ά&ήναις ι» 3/" Δεκεμββίου 1017.

Ό Ταμίας
ΑΛΕΞ. Α. ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ

Ό Λογιστής
ΠΑΝΑΓ. ΣΤΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ, 1917

5

Προϋπολο-
γισμού

Κεφ. "Αρ.

Είδος εξόδων

Προνπολογ
οϋέντα'ΕνταλΟ εϊοαι
:ιληρο>μα'ι

Διάφορα
έπϊ έλαττον

Α

1

Μισθοί προσιυπικοϋ Γραφείωνΐιι74407104

60

335220001947

60

, 52

40

»

3

Επίδομα Γραμματέως Συμβου-

720λίου (κατά τον Όργανισμόν) .

720

Β

1

Μισθοί προσωπικού Βιβλιοθήκης

3480! '

345525

2

Έξοδα πλουτισμού κ.τ.λ.Βιβλιο-

0520

4414

55

2105

15

Γ

1

Άνασκαφαί και πάσα προς άνα-σκαφάς σχετιζόμενη δαπάνη .

20868

16064

15

4803

85

»

2

'Απαλλοτρίωσις ακινήτων κτημά-των έν "Αθήναις προς ένέρ-18000

18000»

3500

500Δ

Μ170001

15497

25

1502

75

Ε

1200

100100»

2972

972»

38300

8298

75

1

25

ΣΤ

Μ

"Εξοδα κεκλεισμένων χρήσεων. .

251X1

1112

65

1387

35885Ο0

59686

55

28813

15

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟ ΚΕΦΑΛ. Γ ΚΑΙ Δ

"Ητοι άνασκαφαι και πααα στρδς άνασχαφάς σχετιζόμενη δαπάνη και δημοσιεύματα.

α') * Ανασκαφαι

Δαπάναι ανασκαφών παράτόΔιο
νυσιακόν Θέ
ατρον . . .
» > παρά τόν

Ίλισσόν . .
> » 'Ερετρίας .

> Άμφιαρείου
Δι' έρευνας και μελέτας άνά τή'
Άττικήν χιόραν πρός καΟορι

σμόν των Δήμων.....

Δι' άπεικόνισιν μωσαϊκού έδά
φους Σηραγγείου Πειραιώς
Δι· άρχαιολογικάς και τοπογρα-
φικάς μελέτας έν τή Επαρχία

Καλαβρύτων........

Δι' έρευνας και μελέτας των έν
Θεσσαλονίκη Βυζαντινών
μνημείων.........

Σύνολον

Δραχ

Λ.

4544

15

800

75

2408

50

5442

25

570400398

50

1500

ί

16 064

ίδ

β) Δημοσιεύματα

α') Δαπάναι διά τήν Αρχαιολογική
Εφημερίδα τοϋ ετου

1916..........

» διά τήν Αρχαιολογικής
Εφημερίδα τοϋ έτους 1917
» διά τά πρακτικά τοϋ ί
1915........

1916..........

» διά τό σύγγραμμα Α. Άρ
βανιτοπούλλου «Γραπτά
Στήλαι Παγασώνι . . .

» διά τό σύγγραμμα Α.Κερα
μοπούλου «Τοπογραφίο
Δελφών ι........

» δι' άγοράν 25 δεσμίδωλ
χάρτου διά τήν εκδοσιν τώι
δημοσιευμάτων . . .

» διά βιβλιοδετικά'Αρχαιολ.
Έφηιιερίδ. και Πρακτικώλ
ί') ■ διά συνδρομήν εις 'Εφημ.

Νομισμ. Άρχαιολ. Δρ. 375

» διά συνδρομήν εις περιοδ
•Νέος Έλληνομνήμων» 4(
Σύνολον . . .

Δραχ.

Λ.

2182

65

6185

95

2101

40

100

80

1791

75

2382100381

70

15082

25

415"15497

25
loading ...