Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916-1919(1922)

Page: 47
DOI article: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1916_1919/0054
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
'ΑναοκαφαΙ παρά την Πνύκα και Ερέτριας 47

Ή χρονολογία των έν τή έπιχώσει ευρισκομένων πραγμά-
των, τεμαχίων αγγείων, πήλινων ειδωλίων κλπ., δεν κατέρχε-
ται κατωτέρω τοϋ 4"υ π.Χ. αιώνος, ι'σως οέ τότε έκτίσθη καΐ
τό άνάλημμα.

Έ έξακολούθησις τής ανασκαφές έπιόάλλεται, και διότι
πρέπει νά διαρρυθμισθή καταλλήλως προ; άσφάλειαν και εύ
πρεπισμόν ό ανασκαφεί; χώρο;, και διότι δυνατόν ε!νε ή έ;α-
κολούθησις τής ανασκαφή; νά παράσχη απτότερα σημεία περί
τη; χρονολογία; τοΰ άναλήμματος και τοΰ προορισμού τοϋ χώ-
ρου τη; «Πνυκός».

Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ 1 ί> 1 β

Αιατών προηγηθεισών ανασκαφών τή; Εταιρεία; έν Ερέ-
τρια άν μή έξηντλήθη, προώοευσεν δμω; ίκανώ; ή έρευνα των
νεκροταφείων και των δημοσίων κτιρίων και ιερών τη; πόλεω;,
δια τοϋτο ως σκοπό; τή; έφετεινή; ανασκαφή; ετέθη ή άπο-
κάλυψις τών ιδιωτικών οικιών καί πρό πάντων τών σωζομένο)ν.
ώςέφάνη διά παλαιοτέρων δοκιμαστικών σκαφών, έπ'ι τή; ακρο-
πόλεως τή; Έρετρία;.

Οϋτω ή ανασκαφή έγένετο κυρίω; έπ'ι τή; ανατολική; κλι
τύο;τή; Ακροπόλεως, ένθα ή μεγάλη αρχαία έπίχωσι; παρείχε
τήν έλπίδα, δτι θά διεφύλαττεν ικανά λείψανα τών έρειπίων
τών οικιών τής πόλεως. Ή έλπίς δ' αυτη δέν διεψεύσθη. Έφ
δλ ης σχεδόν τής εκτάσεως τής ανατολικής πλευρά; τή; άκρο-
πόλειος απεδείχθη, δτι διατηρούνται κατά τό μάλλον ή ήττον
καλώ; λείψανα οικιών, ών οί τοίχοι ένιαχοϋ σώζονται εί; ίκα-
νόν υψος.

Έκ τούτων άνεσκάφησαν εφέτος τρεις ολόκληροι οίκίαι
loading ...