Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916-1919(1922)

Page: 49
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1916_1919/0056
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΝΑΣΚΑΦΑ1 ΝΙΚΟΠΟΑΕΩΣ
(1916)

Κερί τά μέσα Αυγούστου παρελθόντος θέρου; έπανέλαοον.
τό τέταρτον ήδη άπό τή; ένάρξεως ετος, τα; εν Νικοπόλει, 5α-
πάναις τής Άρχαιολ. Εταιρεία;, ερεύνα;, προέβην 8* άμέσιο;
εις τήν άνασκαφήν και τοϋ ύπολειφθέντο; άσκάφου 5τΐ τμήμα-
το; τ/)ς άρχαιοτάτη; και σπουδαιότατης άμα χριστιανική; Βασι-
λική; Λουμετίου. ής μέγιστον μέρο; μετά του έν αυτή περίφημου
ψηφιδωτού δαπέδου είχον αποκαλύψει κατά το προπαρελθόν
έτος.

"Λνέσκαψα λοιπόν ήδη τά δύο επιμήκη πλευρικά κλίτη του
ναοϋ, τό τε βόρειον καΐ τό μεσημβρινό·/, έντό; δέ τή; έπιχώ-
σεω; τούτων. ήτις ήτο μέχρι 2,50 μ. ύψους, άνευρέθησαν πλεί-
στα μαρμάρινα μέλη αρχιτεκτονικά τοϋ ναοϋ. οίον έπίκρανα.
έπιστύλια, κιόνων τμήματα και άλλαι γλυφαί. πάντα |5υζαντια-
κοΰ έυθμοΰ, προς δέ κέραμοι καλυπτήρες ήμισιυληνοειόεϊς καΐ
άλλα μικρά αντικείμενα. ΙΙαραδόςως δ" όμως. ενώ όλόκληρον
το οάπεδον τοΰ ήδη άποκαλυφθέντος πλείστου μέρους τοϋ ναοϋ
εΐνε έπεστρωμένον διά ψηφιδωτού, οίον έν πάσή λεπτομέρεια
περιέγραψα έν τοϊ; τεύχεσι Γ' και Δ' τή; Άρχ. Έφημ. τοΰ
λήςαντο; έτους, συνοπτικώ; δ' έν τοϊ; ΙΓρακτικοΐς τοϋ έτους
1915, τό οάπεοον των δύο πλευρικών κλιτών καλύπτεται ύπό
μικρών καΐ ακανόνιστων πλακιδίων, άτινα άποτελοϋσι πρόχει-
ρόν τι καΐ άτεχνον μαρμαρίνΐιΐν πλακών μουσείωμα κατά τό
«Άλεςανορινόν > καλούμενον σύστημα. (Εϊκ. 1).

λΓετά τήν έργασίαν ταύτην έπελήφθην τή; ανασκαφή; τή;
φορεία; πτέρυγος τοΰ Νάρθηκο;. ήτι; είχεν ύπολειφθή ήμιτε-
λή; κατά τό προπαρελθόν θέρο;. Ή πτέρυς αύτη αποτελείται
έκ μκγάλον τετραγώνου δώματος, διηρημένου ει; δύο τμήματα.
loading ...