Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916-1919(1922)

Page: 6
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1916_1919/0114
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Α'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Προς τήν Σννέλενοιν των Εταίρων της Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Κύριε Πρόεδρε,

Οί υπογεγραμμένοι, αποτελούντες την έξελεγκτικήν έπιτροπείαν
της Εταιρείας, προσκληθέντες διά τοϋ άπό 29 Δεκεμβρίου 1917 ύπ'άριθ·
472 έγγράφτυ τοϋ κ. Πρεέδρου, έπε?^ήφθημεν της έξελέγξεως της κυ.τά
τό λήξαν έτος 1917 οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας, έκ των
ταμιακών κα'ι λογιστικών βιβλίων τής οποίας εξάγονται τέ έξης άποτε"
λέσματα.

Α' Χρηματικόν.

Ταμεϊον.

α') Χρέωσις.

Ύπόλοιπον μετρητών εύρεθέν έν τω Ταμείοι τή 31 Δεκεμβρίου 1916

κατά τήν βεβαίωσιν τής εξελεγκτικής επιτροπείας. . . Δρ. 3 335,35
Εισπραχθέντα άπό έσοδα Γενικοϋ Προϋπολογισμού. . » 55.412,45
» » άπό ύπόλοιπον συνδρομής τοϋ Δη-
μοσίου έτους 1916....... » 18.000,—

» » καταθέσεις εις πρώχ7]ν ζήτησιν

παρά τή Εθνική Τραπέζι. . . . » 38 000,—

Τό δλον,.'........ » 114.747.80

β') Πίοτωοις.

Πληρωθέντα εις έξοδα Γενικοϋ Προϋπολογισμού. . . Δρ. 59.686,55
» » 'Εθνικήν Τράπεζαν (καταθέσεις εις

πρώτην ζήτησιν)......... » 17.275,—

» » Λαϊκή ν Τράπεζαν (καταθέσεις εις

πρώτην ζήτησιν)......... » 8.000, —

» » άγοράν 75 ομολογιών Έθνικοϋ Δανείου
Σιδηροδρόμου Πειραιώς-Λαρίσης - Συ-
νόρων............... » 20.193,75

» · άγοράν 35 ομολογιών Έθνικοϋ Παγίου

Δανείου 1889 ........... » 7.700—

•Υπόλοιπον εύρεθέν έν τω Ταμείω τή 31 Δεκεμβρίου

1917 κατά τήν έπιθεώρησιν........... » 1.892,50

Τό όλον............ » 114.747,80
loading ...