Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916-1919(1922)

Seite: 6
DOI Artikel: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1916_1919/0139
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΓΙΕΙΑΣ

Προς τήν Σννέλενοιν των Εταίρων της Αρχαιολογικής Εταιρείας,
Κύριε Πρόεδρε,

Οί υπογεγραμμένοι, αποτελούντες τήν έξελεγκτικήν έπιτροπείαν
της Εταιρείας, προσκληθέντες δια τοΰ άπό 29 Δεκεμβρίου 1918 ύπ'άριθ.
472 έγγραφου τοΰ κ. Προέδρου, έπελήφθημεν της έξελέγξεως της κατά
τό λήξαν έτος 1918 οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας, έκ τών
ταμιακών και λογιστικών βιβλίων τής οποίας εξάγονται τέ εξής αποτε-
λέσματα.

Α' Χρηματικόν.

Ταμεϊον.

α') Χρέωσις.

Ύπόλοιπον μετρητών εύρεθέν έν τω Ταμείω τή 31 Δεκεμβρίου 1917

κατά τήν βεβαίωσιν τής εξελεγκτικής έπιτροπείας. . . Δρ. 1,892,50

Εισπραχθέντα άπό έσοδα Γενικού Προϋπολογισμού. . » 74,457,85
» » καταθέσεις εις πρώτην ζήτησιν

παρά τή Εθνική Τραπέζη. ...» 55,000,—
» » καταθέσεις εις πρώτην ζήτησιν

παρά τή Λαΐκή Τραπέζη .... » 14,000,—

Τό όλον.........» 145,350,35

β') Πίοτωσις.

Πληρωθέντα είς έξοδα Γενικού Προϋπολογισμού. . . Δρ. 47,674,25
» » Έθνικήν Τράπεζαν (καταθέσεις είς

πρώτην ζήτησιν)......... » 47,395,15

» » Λαϊκή ν Τράπεζαν (καταθέσεις είς

πρώτην ζήτησιν)......... » 7,000,—

» » άγοράν έντοκων Γραμματίων Εθνικής

"Αμύνης.............. » 42,000,—

Υπόλοιπον εϋρεθέν έν τφ Ταμείω τή 31 Δεκεμβρίου

1918..................... » 1,280,96

Τό δλον............ » 145,350,35
loading ...