Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916-1919(1922)

Seite: 16
DOI Artikel: DOI Artikel: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1916_1919/0149
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
16

Πρακτικά τοϋ 1918

λυψιν ττίς Δ. πλευράς. Ούτως, άνασκαφέντος όλοκλήρου τοΰ
εις τό Δημόσιον άνήκοντος χώρου, ανάγκη ήδη νά άπαλλο-
τριωθώσιν οί πλησίον κείμενοι οικίσκοι, δπως, καταδαφιζομένων
τούτων, προχώρηση ή ανασκαφή ήμών επί πλέον καΐ οϋτω φέ-
ρωμεν εις φως όλόκληρον τδ οικοδόμημα.

Ά&ήνησι 30 Δεκεμβρίου 1918

Π. ΚΑΣΤΡΙΟΤΗΣ

ΑΙ ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΑΕΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ
ΕΝ ΕΤΕΙ 1918.

Αί έν Νικοπόλει τής Ηπείρου σκαφικαΐ ερευναι κατά τό
λήξαν έτος ήρξαντο την 20 Αυγούστου, διεκόπησαν δέ περί
τά μέσα 7 ίβρίου. Κατά τό βραχύ τοΰτο χρονικόν διάστημα
άνέσκαψα έν τή θέσει «Βασιλόσπητο», ακριβώς απέναντι τής
περίφημου Χριστιαν. Βασιλικής Δουμετίου, δπου προ τριετίας
είχον τδ πρώτον άποκαλύψει μέγα τετραγωνικόν περιστύλιον
μετά πολλών πέριξ δωματίων καΐ άλλων διαμερισμάτων. Τδ
δάπεδον πολλών τούτων είναι ψηφιδωτόν, ώς καΐ τό τοΰ πε-
ριστυλίου, υπό δέ τά δάπεδον μιας των μεγάλων αιθουσών,
ήτις πιθανόν νά ήτο τρικλίνιον, άνεκάλυψα προπέρυσι χθα-
μαλόν ύπόγειον μετά κιονίσκων έκ δισκοειδών πλίνθων, δπερ
έχρησίμευεν ώς ύπόκαυστον τής είρημένης αιθούσης. "Ομοιον
κατασκεύασμα άνεΰρον καΐ κατά τάς άνασκαφάς τοϋ λήξαν-
τος έτους υπό έτερον διαμέρισμα τοϋ αύτοΰ οικοδομήματος.

Παραπλεύρως μάλιστα τούτου απεκαλύφθη μικρόν δωμάτιον
μετά έστίας, έν ή ετίθετο ή πυρά, ής ή θερμότης διωχετεύετο
διά σωλήνων πρδς τό είρημένον ύπόγειον.

Έκ πάσης τής μέχρι τοϋδε γενομένης εργασίας επί τριε-
τίαν καΐ πλέον έν τω τετραγώνω τούτω περιστυλίω, δπερ ήτο,
ώς καΐ ή έναντι Χριστιαν. Βασιλική Δουμετίου, τελείως τε-
loading ...