Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916-1919(1922)

Page: 6
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1916_1919/0180
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Α'.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤ1ΌΠΕΙΑΣ

Προς την Σννέλενοιν των Εταίρων της Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Κύριε Πρόεδρε,

Οί υπογεγραμμένοι, αποτελούντες την εξελεγκτικών έπιτροπείαν
της Εταιρείας, προσκ?^ηθέντες διά τοϋ άπό 29 Δεκεμβρίου 1919 ϋπ'άριθ.
384 εγγράφου τοϋ κ. Προέδρου. έπελήφΟημεν της έξελέγξειος της κατά
τό λήξαν έτος 1919 οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας, έκ των
ταμιακών κα'ι λογιστικών βιβλίων τής οποίας εξάγονται τά έξης αποτε-
λέσματα.

Α' Χρη ματ ικόν.

Ταμειον.

α') Χρέωαις.

Ύπόλοιπον μετρητών εϋρεΟέν έν τω Ταμείω τή 31 Δεκεμβρίου 1918
κατά τήν βεβαίωσα· τής εξελεγκτικής επιτροπείας. . . Δρ. 1.280,95

Εισπραχθέντα άπό έσοδα Γενικού Προϋπολογισμού. . » 80,174,10
Άπό καταθέσεις εις πρώτην ζήτησιν παρά τή Εθνική

Τραπέζι............ , 12,000, -

' καταθέσεις εις πρώτην ζήτησιν παρά τή Λαΐκ[|

Τραπέζι]............ » 15,000,-

» προεξύφλησιν έντόκιον γραμματίων...... » 42 000.—

Τό δλον......... » 156,455,05

β') Πίοτωοις.

Πληριοθέντα εις έξοδα Γενικοϋ Προϋπολογισμού . . . Δρ. 63,790,60
Κατατεθέντα εις πρώτην ζήτησιν παρά τή Εθνική

Τραπέζι.............. » 20.225,75

» εις πρώτην ζήτησιν παρά τή Λαϊκή

Τραπέζγι.............. , 29.220,65

» εις Έθνικήν Τράπεζαν πρός έγγραφήν

τής Εταιρείας εις τό νέον Δάνειον τών 75,000,000 διά 454

ομολογίας πρός δραχμάς 93,80 έκάστην....... » 42,585.20

Ύπόλοιπον εύρεθέν έν τω Ταμείω τή 31 Δεκεμβρίου

1919..................... > 626.85

Τό όλον............ . 156,455,05
loading ...