Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916-1919(1922)

Page: 48
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1916_1919/0222
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
48

Πρακτικά τοϋ 1919

πλευράς καί έπΐ της βάσεως θα ήγείρετο ναίσκος. Τούτον
&ποδεικνύοι>3ΐν δρθοστάτχι μικρότεροι, κιονόκρανα ΊωνικαΙκαΙ
ακρωτηρίων συντρίμματα. "Εν τούτων, γωνιαΐον. διετηρήθη
κατά τό μεγαλύτερον μέρος εις 37 τεμάχια καί μετηνέχθη
εις 'Αθήνας προς συγκόλλησιν. Λιά τό μέγεθος καί τήν λε-
πτότητα τής εργασίας μέλλει νά άποοή μετά τήν συγκόλλη-
σιν άξιολογώτατον άρχιτεκτονικόν κόσμημα καί κτήμα τοϋ
Έθν. Μουσείου πρωτότυπον. Τό άκρωτήριον τοϋτο περιέχει
καί τας καλυτέρας διά τήν χρονολογίαν τοϋ μνημείου ενδεί-
ξεις. Επειδή ή επεξεργασία των φύλλων της άκάνθης Ομοιά-
ζει μεγάλως, μάλιστα κατά τήν ίδιόρρυθμον θλάσιν 'αΰτών εις
όρθάς γωνίας, προς έκείνην των κιονόκρανων της έν Όλυμπία
εξέδρας Ήρώδου του Άττικοΰ. οί χρόνοι του μικροϋ Μαυσω-
λείου της Άλυζίας δεν θά είναι παλαιότεροι τοϋ β' ημίσεως
τοϋ Β' μ. Χ. αιώνος.

Περί τό σχετικώς μεγαλοπρεπές τοϋτο έπιτάφιον μνημείον
ύπήρχον καί άλλοι τάφοι καί κατασκευαί πολλαί τών Τωμαι-
κών χρόνων. Το μνημείον. ώς φαίνεται, ήτο εις τον τόπον μο-
ναοικον δια τό ώραϊον ύλικόν αύτοΰ. οπερ ήτο μάρμαρον της
Πεντέλης. Άλλα τότε ποϋ πρέπει να άναζητήσωμεν τό Ήρά-
κλειον, οπερ κατά τον Α' αιώνα είχε τόσον πλοΰτον καί σπου-
δαιότητα, ώστε νά δοθή παραγγελία σπουδαίου αναθήματος
εις τον μέγαν Αύσιππον ;

Εις το ερώτημα άπαντώμεν άοιστάκτως από τοΰδε. Εις τον
αυτόν τόπον καί έκ τοϋ αϋτοΰ υλικοΰ είχον συντελεσθη μερι·
καί τουλάχιστον έκ τών κατασκευών τοϋ Ηρακλείου, έξ ού
κατεσκευάσθη μετά τήν κατερείπωσιν ή καταστροφήν τοϋ
ίεροΰ τό μνημείον επιφανούς προσώπου τοϋ Β' μ. Χ. αιώνος.
Διότι ικανά έκ τών μαρμάρων παρουσιάζουσι τήν αφανή πλευ-
ράν καλύτερον κατά πολύ είργασμένην ή τήν όψιν. "Επειτα
συνελέχθησαν ικανά συντρίμματα βάθρων μετά ωραιότατης
Αττικής βάσεως λαμπρας εργασίας τοϋ Λ' αιώνος. Τά βάθρα
ταϋτα πιθανώτατα Οά έοάσταζον τούς περίφημους άθλους τοϋ
Ηρακλέους. Είναι φανερον. ότι δ επιφανής 'Αλυζιεύς ή ζέ-
loading ...