Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Komitet Redakcyjny
Antoni Maśiiński, ks. Władysław Smoleń

WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

Nakład 1000+25 egzemplarzy. Arkuszy wydawniczych 6,75. Arkuszy dru-
karskich 6,25. Papier druk. sat. ki. V, g. 60,70X100. Oddano do składania
14 VIII 1969 r. Podpisano do druku w październiku 1970 r. Druk ukończono
w listopadzie 1970 r. Cena zł 35,—

Lubelskie Zakł. Graf. im. PKWN, Lublin, ul. Unicka 4. Zam. 2906/69 Z-6
 
Annotationen