Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
GOTYCKO-RENFSANSOWY OBRAZ NAWRÓCENIE SZAWŁA

67

obrażenia Chrystusa na innych obrazach omawianego mistrza. Szczególnie duże
analogie, nawet w samym upozowaniu figury, łączą tę postać z postacią Chrystusa
w scenie środkowej tryptyku z Wójtowej (il. 3). Cechuje je taka sama budowa
twarzy, zarost a także układ włosów z charakterystycznym puklem na ramieniu.
Nawet szaty Chrystusa na porównywanych obrazach są identyczne. Stanowią je —
liliowa tunika i czerwony płaszcz spięty pod szyją. Postoszowski motyw uniesienia
wiatrem tego płaszcza na obrazie z Jurkowa jest powtórzeniem ułożenia szaty
Archanioła na stropie w Libuszy. Ponadto modelowanie fałdów płaszcza Chrystusa
a także zawoju jednego z jeźdźców w scenie Nawrócenia jest identyczne z
omówionym sposobem ukazywania tychże na malowidłach Mistrza tryptyku z
Wójtowej.
Bardzo podobny jest układ konia, na którym siedzi jeździec w turbanie z obrazu
z Jurkowa (il. 10), do pozy konia z przedstawienia św. Jerzego na stropie w Libuszy
(il. 11) Również zbroja, w której ukazany został Szaweł, jest niemal powtórzeniem
zbroi św. Jerze E

Jeszcze jedn = „
zu, a właściwie E r
tak samo jak 1 E
(il. 6, 4), Uk §
Frasobliwego .i -

m

wiednik w pot —
— ^
Zwraca uwagę -
(il. 6) i baszty -
pujących w tle E—
Jako eleme E~
kształtowania j E-^
Ornament tła i E-
tle kwatery z; EJP
Wreszcie k E_
wstęgach obra E_lo
Powyższe 2 E

Wójtowej, u lym; ~
ski, M. Kornel
s. 136.

-

05
JZ
O

c
o
O
0
O
0?5
i—

o
o
O

E Eób przedstawiania krajobra-
z Jurkowa malowane są one
ku pod krzyżem z Wójtowej
przedstawieniu Chrystusa
Korzennej a także w scenie
ej — (il. 8). Na tym ostatnim
He z Jurkowa motyw umie-
37
nalowanych na złotym tle .
tego obrazu znajdują odpo-
ych na innych malowidłach,
bary z tryptyku z Korzennej
w architektonicznych wystę-
mia z tryptyku z Wójtowej,
rież nimby, których sposób
:h obrazach, a także złote tła.
rnamentem, jaki występuje w
echa.
irkowa jest taki sam, jak na
e obraz Nawrócenia Szawla z
rednio spod pędzla Mistrza
Przy czym należy podkreślić,
kilku obrazach Mistrza tryptyku z
ilarza wspominają: T. Chrzanow-
:ej. „Nasza Przeszłość” Kraków 1976
 
Annotationen