Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS ILUSTRACJI

W. MOLÈ — HISTORIA SZTUKI JAKO HISTORIA HUMANIZMU

Sir.

1. Nieznany święty, fragment fresku z XI w., cerkiew Św. Sofii w Ochrydzie............... Ц

2. Ofiara Abrahama, fragment fresku z XI w., cerkiew Św. Sofii w Ochrydzie............... 12

3. Gościnność Abrahama, fragment fresku z XI w., cerkiew Św. Sofii w Ochrydzie............. 13

4. Wizja św. Jana Złotoustego, fragment fresku z XI w., cerkiew Św. Sofii w Ochrydzie.......... 14

5. Wniebowstąpienie — grupa środkowa, fragment fresku z XI w., cerkiew Św. Sofii w Ochrydzie...... 15

6. Wniebowstąpienie — grupa Matki Boskiej i św. Piotra, fragment fresku z XI w., cerkiew Św. Sofii

w Ochrydzie............................................ 16

7. Sen Jakuba, fragment fresku z XI w., cerkiew Św. Sofii w Ochrydzie................. 17

8. Opłakiwanie Chrystusa, fragment fresku z 1164 г., cerkiew poklasztorna w Nerezi............ 17

9. Głowa św. Symeona ze sceny Poświęcenia w świątyni, fragment fresku z 1164 г., cerkiew poklasztorna

w Nerezi............................................. 18

10. Anioł przed pustym grobem ze sceny Zmartwychwstania, fragment fresku z ok. 1235 г., cerkiew klasztorna

w Mileszewie............................................ 19

11. Portret fundatorski króla serbskiego Władysława, fragment fresku z ok. 1235 г., cerkiew klasztorna w Mile-
szewie ............................................... 20

12. Żałujący apostołowie ze sceny Zaśnięcia Panny Marii, fragment fresku z ok. 1260 г., cerkiew w Sopocianach . 21

13. Zwiastowanie pasterzom ze sceny Bożego Narodzenia, fragment fresku z ok. 1260 г., cerkiew w Sopocianach . . 22

14. Ukrzyżowanie, ikona z XIII w., cerkiew w Ochrydzie......................... 24

15. Św. Jan ze sceny Ukrzyżowania, ikona z XIII w., cerkiew w Ochrydzie ................ 25

Ilustracje do artykułu reprodukował W. Gonrała: nr 1—13 z publikacji Jugoslavija —• Sredniojovekovne freske;

nr 14—15 z publikacji M. Corovié-Ljubinkovié, Nekoliko ohridskih ikona iz XIII i XIV veka, „Jugoslavija", 1952.

MARIAN MORELOWSKI — POCZĄTKI ITALIANIZUJĄCEGO RENESANSU NA ŚLĄSKU

Str.

1. Tablica erekcyjna biskupa Jana Turzo z 1505 г., Janowa Góra, zamek biskupi............. 40

2. Tablica erekcyjna biskupa Jana Turzo z 1509 г., Janowa Góra, zamek biskupi............. 40

3. Tablica erekcyjna biskupa Jana Turzo z 1513 г., Nysa, Dom Mendykantów .............. 41

4. Tablica erekcyjna biskupa Jakuba ze Solca z 1533 г., Nysa, probostwo Św. Jakuba........... 41

5. Ołtarzyk biskupa Jana Turzo z 1511 г., klasztor na Jasnej Górze (wg Burgemeistra).......... 44

6. Portal domu Pod Złotą Koroną z 1528 г., Wrocław (wg R. Konwiarza)................ 44

7. Pastoforium fundacji biskupa Andrzeja Belvarosi z 1507 г., Budapest, Belvarosi Templum........ 45

8. Dom Pod Złotą Koroną, z 1528 r. Wrocław (wg starego rysunku)................... 46

9. Zamek Turzonów pod Betelsfalva na Spiszu.............................. 47

10. Dom Turzonów z XVI—XVII w., Lewocza na Spiszu (wg K. Plicka) ................. 48

11. Św. Anna Samotrzecia, tablica erekcyjna biskupa Jana Turzo z 1513 г., Nysa, probostwo Św. Jakuba ... 50

12. Rzeźba na południowo-wschodnim narożniku ratusza z 1490 г., Wrocław................ 51

13. Portal zakrystii z 1517 г., Wrocław, katedra (wg Lewduskiego) .................... 52

14. Ponte Castelvecchio dei Scaligheri, Werona (wg K. Plicka)....................... 53

15. Brama renesansowa zamku Piastów, Legnica............................. 56

16. Dziedziniec i krużganki pałacu biskupiego, Liège (wg R. Graula).................... 57

17. Górna część renesansowego portalu, Grodziec, zamek.......................... 58

18. Zamek w Niemodlinie z końca XVI w. (wg rysunku z rękopisu F. B. Wernhera, Silesia in compendio 2 poł.
XVIII wieku)........................................... 60

19. Zamek w Ząbkowicach Śląskich (wg rysunku z rękopisu F. B. Wernhera, Silesia in compendio)...... 61

20. Attyka zamku z XVI w., Zwoleń w Słowacji (wg K. Plicka)...................... 63

21. Attyka zamku z XVI w., Morawiany w Słowacji (wg K. Plicka).................... 63
 
Annotationen