Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

Str.

1. Wojsław Molè: Historia sztuki jako historia humanizmu. Problemy wybrane............... 5

2. Marian Morelowski: Początki italianizuj ącego renesansu na Śląsku.................... 31

3. Władysław Tomkiewicz: Weneckość w obrazach krakowskich Tomasza Dolabelli.............. 87

4. Michał Walicki: Materiały do „Katalogu malarstwa holenderskiego w Polsce"............... 131

5. Juliusz Starzyński: Od renesansyzmu do impresjonizmu (malarstwo Aleksandra Gierymskiego w latach
1872—1879)............................................. 155

6. Władysława Jaworska: Poszukiwania malarskie Tadeusza Makowskiego w latach 1914—1922 ........ 209

Spis ilustracji............................................. 295
 
Annotationen