Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie — 17.1973

Page: 299
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/roczmuzwarsz1973/0303
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Zofia Nowak

PORTRETY STANISŁAWA SZCZĘSNEGO POTOCKIEGO
I JEGO RODZINY MALOWANE PRZEZ JANA CHRZCICIELA

LAMPIEGO STARSZEGO

JL Artykuł ten jest fragmentem pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem prof. dr Stanisła-
wa Lorentza. Tematem pracy były portrety osobistości polskich Jana Chrzciciela Lampiego
St.1 W artykule niniejszym przedstawiono grupę wizerunków ściśle związanych z jednym
z najbogatszych magnatów ówczesnej Rzeczypospolitej, Stanisławem Szczęsnym Potockim.
Kontakty jego i osób z nim związanych z naszym artystą trwały około 30-stu lat. W ciągu
tego czasu Lampi malował ich wizerunki w Polsce, Rosji i Wiedniu. Na przykładzie tych
portretów możemy prześledzić zmiany stylu zachodzące w twórczości malarza. Kolejność i miej-
sce ich powstawania były dotychczas na ogół błędnie określane; w niniejszym artykule podjęto
próbę ustalenia tych miejsc i dat.

W pracy tej największą rolę odegrały materiały archiwalne, do których autorka dotarła dzięki
notatce uprzejmie podanej przez prof. dra Stanisława Lorentza. W notatce profesor wskazał
zbiór listów, w których było wymienione nazwisko malarza. Autorka, przeglądając listy, zainte-
resowała się nie tylko artystą, ale i innymi wymienionymi tam osobami. Szczególną uwagę zwró-
ciła na Stanisława Szczęsnego Potockiego, którego nazwisko przewijało się często. Dzięki wia-
domościom zaczerpniętym z tego zbioru, mogła określić czas, a szczególnie miejsce przebywania
Stanisława Szczęsnego i jego rodziny w poszczególnych latach, co pozwoliło dokładnie określić,
gdzie niejeden portret był namalowany.

Związki Stanisława Szczęsnego Potockiego z Janem Chrzcicielem Lampim Starszym sygna-
lizował już na początku naszego stulecia Jerzy Mycielski2. Wygłosił on w Krakowie na posiedze-

1 Praca ta była złożona na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1964 r. Niech mi będzie
wolno na tym miejscu serdecznie podziękować prof. dr Stanisławowi Lorentzowi nie tylko za cenne informacje,
ale również za opiekę; Kuratorowi Galerii Sztuki Polskiej dr hab. Stefanowi Kozakiewiczowi za cenne informacje
i rady; doc. dr Andrzejowi Ryszkiewiczowi za cenne informacje i udostępnienie własnych materiałów; Kuratorowi
Galerii Sztuki Polskiej dr Krystynie Sroczyńskiej za okazaną pomoc.

2 J. Mycielski, Jan Chrzciciel Lampi i Szczęsny Potocki. Sprawozdania Komisji do Badania Historii
Sztuki w Polsce, t. VIII, z. 1—2, 1907, szp. LXIV.

299
loading ...