Studia Palmyreńskie — 1.1966

Page: 6
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/studia_palmyrenskie1966/0012
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Sadurskiej o „najważniejszych problemach badań nad Palmyrą” służyć
więc będzie niejako wprowadzeniem.

Jeden z najbardziej dziś aktualnych i na czoło wysuwających się
problemów sztuki rzymskiej stanowi analiza elementów dekoracji archi-
tektonicznej w Palmyrze. W tym zakresie posiadamy już własne orygi-
nalne osiągnięcia i krótki artykuł Barbary Filarskiej o fragmentach deko-
racji I-wiecznej z Obozu Dioklecjana w Palmyrze jest tylko zapowiedzią
poważniejszej pracy.

Sztuka sakralna i sepulkralna posiada w Palmyrze swoiste oblicze.
Wielu problemów ikonograficznych nie rozstrzygnięto do chwili obecnej.
Artykuł Michała Gawlikowskiego o ikonografii kapłanów palmyreńskich
jest właśnie próbą odpowiedzi na jedno z tych zagadnień. „Relief wo-
tywny” Teresy Borkowskiej także należy do tej kategorii badań, zwią-
zany jest jednak z analizą stylistyczną zabytków.

Każde odkopywanie miasta starożytnego przynosi nowe dokumenty,
nowe spojrzenia zarówno na założenia urbanistyczne, jak i na poszcze-
gólne budowle miejskie. Odkopaliśmy dwie nowe bramy miejskie, nie
licząc Tetrapylonu, któremu w jednym z najbliższych zeszytów zostanie
poświęcone odrębne studium. Rzecz zrozumiała, że nie można patrzeć na
architekturę Palmyry w oderwaniu od jej zaplecza historycznego, jakie
stanowi prowincja Syria w okresie rzymskim. Dlatego też rozprawa
Elżbiety Makowieckiej dotyczy bram rzymskich w Syrii.

Niezależnie od eksploatowanych przez nas terenów wykopaliskowych
w Palmyrze, w zachodniej dzielnicy miasta i na głównej nekropoli, tzw.
Vallee des Tombeaux, na zaproszenie syryjskiego Service des Antiąuites,
bierzemy udział w pracach nad rekonstrukcją i anastylozą monumental-
nych budowli w centralnej części miasta. Antoni Ostrasz, architekt naszej
misji, opracował projekt rekonstrukcji drugiego, tzw. Wielkiego Tetra-
pylonu, leżącego poza terenem naszej koncesji, i projekt ten jest obecnie
realizowany przez konserwatorskie władze syryjskie. Z tego też względu
uznaliśmy za właściwe opublikować go w całości w języku francuskim.

Przedstawiając ten pierwszy zeszyt Studiów Palmyreńskich mamy
nadzieję, że wzbudzi on zainteresowanie w kołach polskich badaczy
i miłośników antyku, którym nie zawsze łatwo dostępne są nasze publi-
kacje wydawane w językach obcych.

Warszawa, luty 1965

Kazimierz Michałowski
loading ...