Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
i L I B E R I.
M. VITRUVII POLLIONIS

DE ARCHITECTURA

P

L I B E R

P R I M U S.

R A E F A T I

1 UM d^ina mens luci & numen, imperator 1 Cafar , imperio poti-
vi retur orbis terrarum , invitlaque 'virtute cunstis bofiibus firatis ,
-4 triumpbo 'vibloriaque tua crves gloriarentur , & gentes omnes fub-
abice tuum speblarent nutum , populufque romanus & senatus liberatus ti-
more , amplisfimis tuis cogitationibus consiliisque gubernaretur , non aude-
bamy tantis occupatìonibus, de ^Arcbiteblura fcripta , & magnis cogitationi-
bus explicata edere metuens ne non apto tempore ’ interpellans , fubirem
tui animi ossenfionem . Cum 'vero attenderem te non folum de "vita com-
muni omnium curam , publicceque rei b confiitutìone babere , fed etiam de op-
portunitate publicorum edifici or um , ut ci'vitas per te non folum proDincns
ejset aucla , veruni etiam ut majefias imperii publicorum cedificiorum egre-
gias haberet aubloritates , non putavi pratermittendum qum primo quoque
tempore de bis rebus ea tibi ederem . Ideo c quod primum parenti tuo de
eo sueram notus ejus vertuti s ftudiofus : cum autem concilium coelefiium
in fedibus tmmovtalitatis eum dedicavisset , Ó’ imperium parentis in tuam po-
tefiatem tranjluhsset, idem jludium meunr in ejus^memunam pevmcmens j m tc
a contulit favorem ; itaque cum M. Aurelio, & P. s2 Numidio, & Cn. Corne-
lio j adhapparationem balijlarum & fcorpionum, reliquorumque tormentorum1 re-
feblionem, fui prrtjlo, & cum eis commoda1 acccpi ,• quce cum primo mibi tri-
buijìi, recognitionem per Sororis commendationem fervafti. Cum ergo eo be-
neficio essem obligatus y ut ad exitum 'vitie non baberem inopi# timorem, h<ec
tibi fcribere c#pi : quod animad'verti multa te ccdificarvis[e, & nunc codificare:
rehquomquoque tempore , & publicorum & pri'vatorum adificiorum y prò am-
plitudine rerum gefiarum, ut pofierìs memori# traderentur j curam babiturum ,
confcripfi n prceferiptiones terminatas , ut eas attendens & ante falla & fu-
tura qualia fini opera, per te nota posses babere : namque bis 'voluminibus a-
perui omnes disciplin# rationes.
/ CA-
(a) te interpellans Fabr. compellans ex Laet. (b) ex Fabr. conssìtittionem Phìl, Barb. & CC. (c) quod parenti Barb.
(d) ut ejus Barb. (e) illud idem Barb. (f) ex Barb. memoria Phil. & al, (g) ex Fabr. Numidico ex Barb. Minidio paR
(h) prxparationem Laet. (i) perfeltioneni Fabr. (1) femperaccepiFa.br, (m) reli quoque Barb. (n) per scriptiones Fabr.
(i) Benché non concordano gl’Interpetri nel determinare quale Imperatore sia quello , a cui
de-
»
 
Annotationen