Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Page: 52
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0084
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
52 Θεσσαλικαϊ επιγραφαί: Γ') Γόννων. — Τοϋ ΑΦήνησιν Ασκληπιείου οικήματα.

----- «]ε[.................

----- ]τ[ών] Γ[οννέων.....- · — -

- · καΐ άνα]β[ά]ν[τες επί τό δρος.....

- - τό δρϋ]όν [-................

δ......]κ[α]ϊ [άνέβημεν εγώ τε και - - -

------- ο]υ [μαρτυρεί; ------- - -

------ ]ου μ[έμνημαι.........-

μήτε άποδι]δούς [- -] μήτ[ε- - - ----- - _

----- · - ]οιοι[......- -.....-

10......]Υ1[°Φ πόλ[ι]ν τ[ών..... - -

-----] προς την Κ[ο]νδ[αιέων πόλιν - -
δείνα] Άσάνδρου, Θερσιμ[ένης Κείνος

δείνα Κο]ρΰτου/Όπλων Θρασυ[.......

τόν] τ[α]μί[αν Ό]νο[ μ]ά[κριτον......

15 δεΐνχ - - - δ]αμος [- - -]ον της [.......

..........Εΰρυ]λόχ[ου - - ------

...........α] τοϋ [Άλ - · -]σ[ - - -

............Η............

----·-·-Φ* [.....-.
20 - -........- - ]λι[ ..- ......

----- - "Μ -]μ[........

.......- - - - ]λ[.........

..........]διε[.........

- -]πο[- - -]ασ[.............

25 - - ]αίο[υ - · - · διαποστεΐλαι δε καΐ τοΰ ψηφίσματος

τό άντί-

γρα]φον π[ρό]ς [την] Κ[ονδαιέων πάλιν - -

- - - ]ος π[ - -............τοϋ

- -]ωνος [■ προνοηθήναι δέ δπως τό ψήφισμα τοΰτο
30 τεθή εις [τό ιερόν της Άθηνας της εν

άκρ]οπόλ[εΐ' την δέ εις ταϋτα δαπάνην δού-
ναι Ίσ]αγόρ[αν; τόν ταμίαν κτλ..

Γά ασφαλώς άναγινωσκόμενα και πιθανώς συμ-
πληρούμενα δεν είναι δυστυχώς επαρκή, ίνα γνω-
ματεύσωμεν περι του' εν γένει νου της στήλης ταύ-
της" πάντως αναφέρεται ή επιγραφή προς τοϋς
Κονδαιεϊς, περί ών ικανά ήδη είπομεν άνω άριθ.
110 και έν ΠΑΕ 1910 260 κέ.· οτι δέ δεν πρό-
κείται και έν στίχ. Η περί διαποστολής ψηφί-
σματος, αποδεικνύει Ό στίχ. 26-27, ένθα πιθα-
νώτατα αναγράφεται διαποστολή τι: προς την Κον-
δαιέοον πόλιν.

Εκ των στίχ 1-10 δύναται τις νά ύποπτεύση
οτι πρόκειται περι μαρτυριών ένεκα αμφισβητου-
μένων ορίων, ώς άνω άριθ. 165 Α κέ. και ότι άρα
οί Γοννεΐς συνώρευον τη Κονδαία' άλλ'έκ της κα-
ταστάσεως των στίχων τούτων μόλις ώς υποψία
δύναται τι τοιούτο νά έξαχθή. 'Αλλοθεν ό'μως (Ι(χ
IX2 521) συμπεραίνεται άσραλώς οτι ή Κονδαία
συνώρευε τω Μοψίω, ού ή Οέσις είναι βεβαία (ΠΑΕ
1911 332 κέ.)" καλείται δ' εκεί προς τοΟτο και
μάρτυς τις Ασκυριεύς, πιθανώτατα έκ πολιχνίου
παρά την Άσκουρίδα λίμνην καταγόμενος" ούτω
δύνανται νά ύποστηριχθώσιν ασφαλώς πως και εν-
τεύθεν τά προειρημένα έν άριθ.ΙΙΟπερι της πιθα-
νής θέσεοος τής Κονδαίας.

Έν Παγασαϊς, 5^ ίουνίου 1912.

Απόστολος Σ. Άρβανιτόπουλλος.

Τοΰ ΑΌηνησιν Ασκληπιείου οικήματα

Φριδερίκου Βερσάκη.

Άναγοόόΐονϊ Λ') ανατολιχή ατοά· Β') ναό; πρό της ανατολικής στοας' Γ') νοτίας στια; λείψανα· Λ') -εριφεροϋς οικήματος λείψανα.
Κ') ουσμιχή στοά' Ρ') ναο2 λείψανα· Ζ') ναός Ιωνικός έν -αραστάσι.

Α'). Ανατολική στοά. *>? εί? ™° Ισ* τμήματα.Τα έξωτερικόν μήκος τής

στοάς είναι 49"90, το δέ πλάτος από τής έσωτε-

'Η προς ανατολάς του ίερο.Ο μεγάλη στοά (προ. ρικής έπιφανείας του οπισθίου τοίχου μέχρι τής

ΑΕ 1912 πίν. 4 και 5 Δ και ένθάδε είκ. 1), είχε εξωτερικής άκμής τοΰ στυλοβάτου 9"90.

δύο ορόφους, ών ό μεν πρώτος ήτο δωρικοΟ ου- Οί τοίχοι τών πεφραγμένων πλευρών τής στοάς,

θμοΟ, Ό δέ δεύτερος ΐωνίκοΰ. Ιωνική κιονοστοιχία έδραζάμενοι έπ'ι ίδιων θεμελίων, ώκοδομήθησαν έκ

και έν τοις δυο όρόφοις έχώριζε ταύτην κατά μή- πώρινων δόμων μήκους περίπου 1" 28-1 "36, ύψ.
loading ...