Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Page: 217
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0249
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Χαλκίδος επιγραφαί. — Θεσσαλίας επιγραφαί. 217

έτους 1346 ευρέθη τετειχισμένη έν τώ φρου-
ρίω Χαλκίδος, οπερ έκτίσθη τω 1304. Ά ν όμως
γινώσκη οτι ή έπιγραφή αύτη ήτο τετει/ισμένη εν
τώ προς τον μεσημβρινον λιμένα νέω προμαχώνι,
δν έκτισαν οί Τούρκο; μετά τήν αλωσιν της Χαλ-
κίδος, δτε οί Ενετοί μετ' ολίγα ετη επεχείρησαν
νά άνακτήσωσι τήν Εύ'βοιαν και τήν Χαλκίδα,
τότε δύναται νά έρμηνεύση τδ πράγμα. Ό Τουρΐ-
νος Κονταρίνης, όστις προνοητής ών της Ένετίας
απέθανε και ετάφη έν Χαλκίδι, άνήκεν εις μίαν

των δώδεκα πρώτων οικογενειών της Ένετίας, εξ
ής προήλθον οκτώ δόγαι, τέσσαρες πατριάρχαι,
στρατηγοί, πολιτικοί, σοφοί, καλλιτέχναι. Σημει-
ωτέον οτι εν τισι τών Κυκλάδων και νΟν τίνες <ρέ-
ρουσι τδ έπώνυμον τοΟτο.

Πασαι αύται αί επιγραφαί ευρηνται νυν έν τώ
μουσείω Χαλκίδος.

Γεώργιος Ά. Παπαβαοιλείον.

Θεσσαλίας επιγραφαί

[Α') Πυράσου. Β') Φθιωτίδων Θηβών. Γ') Φερών]
ύπό

Νικολάου Γιαννόπουλου.

Κατά τον άπρίλιον έ.ε. έςέδραμον μέχρι Πυ-
ράσου και Φερών προ: άνεύρεσιν έπιγραφών άςίων
διασώσεως έν τώ μουσείω ΆλμυροΟ. Κατά δε τήν
έν Νέα Άγ^ιάλω και Βελεστίνω βρα/εϊαν δίαμο-
νήν μου αντέγραψα ανέκδοτους τινάς έπιγραφάς, άς
ένΟάδε δημοσιεύω.

Α'). Πνράσου.

1. Νέα ' Αγχίαλος. Στήλη επιτύμβιος λίθου
τραχίτου, έξορυσσομένου έν τοις λόφοις τών Φθιω-
τίδων Θηβών, τελευτώσα εις γωνιώδη κορυφήν.
Τψ. 1-20, πλ. 055, πάχ. 0 09" 5ψ. γρ.'θ08-
0-06, πλήν του Ο και Ω, ά εχουσιν ύψος 0 05.
Κείται έν τη ΰπ' αριθ. 29 οικία του Γεωργίου
Ζιερζή. Γραφή του Γ πΧ αιώνος.

ΛΕΠΤλΗ Λεπτών
ΧΑΡΙΔΑ Χαριδά-
ΜοΥ μου.

Τδ όνομα Αέπτων είναι νέον, το πρώτον ήδη γνω-
ριζόμενον εκ τών θεσσαλικών έπιγραφών. Έν
ΙΟ IX2 6· 15· 458 της Ύπατης και'τής Κραν-
νώνος άπαντα τδ δ'νομα Αεπτίνας, Λεπτιναία και
έν 517 της Λαρίσης και 1065 του Μοψίου Αεττί-

νας κατ αφομοιωσιν του π προς το τ. Έν 531 της
Λαρίσης ευρηται και Αεπτίνης.

2. Αύτό&ι. Στήλη λευκοΟ λίθου, άποκεκρου-
μένη άνωθεν και άριστερά κατά τδ μέσον. ΐψ.
0-47, πλ. 0-60, πάχ. 0 12 υψ. γρ. 0-04.

Είκών 1. Επιτύμβιος επιγραφή εκ Πυράσσν.

(Α! εικόνες έγένοντο ίν. χειρογράφων είχασμάιων.)

- - Άγαθάνωρ

- - - ν τριετή.

Β'). Φ&ιωτίδων Θηβών.

1. Άκ-κετσελί. Τεμάχιον πλακδς λίθου λευ-
κοΟ, άποκεκρουμένης άνω, κάτω και άριστερά,
loading ...