Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Page: 214
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0246
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
214 Ερετρικδς νόμος.— Εις την άνω Ερετρικήν έπιγραφήν.

Έν τω πρώτω στίγω προσέθεμεν το α, διότι δια- ραις, τολμώμεν νά ύποπτεύσωμεν δτι εϊνε Άττι-

χρίνομεν ίχνη αύτοΟ. καί, άλλ' ούχί και δτι μετεκομίσθησαν εκ της Άτ-

ΠεριττΌν κρίνομεν νά όρίσωμεν τον χρόνον των τικής, ώς άλλος τις ίσως δύναται νά ίσχυρισθη,.

επιγραφών, διότι ή τε βουστροφηδον γραφή και το γενόμεναι κατά την πρΌ των Μηδικών γενομένην·

σχήμα τών γραμμάτων άκριοώς πως όρίζουσιν αύ- κατάληψιν ύπό τών Αθηναίων της τε άλλης Εύ-

τόν. Επειδή ό'μως ουδέν ίχνος ρωτακισμοί) παρα- βοίας καί της Ερέτριας,
τηρείται έν αύταΐς, αίτινες ίσως είσιν αί άρχαιά-

ταται πασών τών Έρετρικών, ώς έν άλλαις νεωτέ- Γεώργιος Ά. Παπαβαοιλείον»

Εις την άνω Ερετρικήν επιγραφην

Αθανασίου Γεωργιάδου.

Μην'ι μαρτίω 1912 τά έν τω κήπω της έν Έρε- κροΟ τείχους της πρώτης της πόλεως πύλης, ένε-

τρία έπαύλεως ημών «Αμαρυνϋίας Αρτέμιδος» τύχομεν έντετειχισμένη (έν τω σημείω + παρά

καλλιεργοΟντες, έν ώ και νΰν έτι σώζονται οί Θε- το Α-Β τοΟ διαγράμματος) τη άνω βουστροφηδον

μέλιοι λίθοι τοΟ τε άκταίου πύργου καί του Δ μα- έπί πώρου λίθου γεγραμμένη έπιγραφη.

Τομμ ΚδΤ,. γη» ΑΒ

ψ

Είκών 1. Ερέτριας τειχών και λιμένος διάγραμμα.
loading ...