Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Page: 193
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0225
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Κεραμεικοϋ άνασκαφαί.— Εξ Αττικής' υπό Κ. Κουρουνιώτου. 193

άνωθεν της σαρκοφάγου της Γλυκέρας. επομένως Οά είνε σύγχρονοι προς τά μνημεία, ών

Και οί όπισθεν των μνημείων της Γλνκέρας και όπισθεν ευρέθησαν, ατινα κατά τάς έπ'αΰτών έπι-

τής Δημητρίας Διονυσίου τά"^οι /?, £, ^ ε ώς εκ γραίας (πρβ. και Ρνίβάΐιοί αηι Ενίάαηο8 98)

τών κτερισμάτοον των περιεχομένων έν τισιν αύ- και το σχήμα του' έτερου των μνημείων (τράπεζα)

των, ιδία τών μετά μέλανος γανώματος αγγείων ανάγονται εις το τέλος του Α -Χ αιώνος,
(άρυβαλλοειδές ληκύΟιον , πυςίδιον) τών τάοων

γ και δ δεν θά είνε νεώτερο: του Δ' αιώνος, και Κωνσταντίνος Κονροννιώτης.

Εξ Αττικής

[Α*) Αθηνών. Β') I Ιειρα·.,ο; ]
ύ.πό

Κοονσταντίνου Κούρου νιώτου.

Α'). 'Αϋ"ηνών.

α). Έπιτνμβιον άνάγλυφον 'Αρρίλεω Άλαιέως
(είκ. 1· Έϋν. μουσ. άριϋ. 3249). Κατεσγέθη έν
Τεργέστη επί Ελληνικού πλοιαρίου, προέρχεται
δ' άναμφισβητήτως εξ Αττικής. Μάρμαρον Πεν-
τέλης. Τψ. 0 83, -λ. 0'43. Το άνώτερον μέρος
μετά της κεφαλής είχε θραυσΟη και συνεκολλήθη
προς το κατώτερον. Νεανίσκος, ούτινος το σώμα
ΰπερμέτρως βραχύ εν συγκρίσει προς το μέγεθος
της κεφαλής και τον έν γένει ογκον, έν 3αρεΐ ίμα-
τίω, εχων λίαν ευγενή τά χαρακτηριστικά του
ποοσώπου στοέοεται έλαφοώί ποό; αριστερά και

I 1ι ι ι - ι ' Γ I

παίζει προτείνων οία της δεξιάς πτην'ον προς μι-
κρόν οΰλότριχα κΰνα πηδώντα μετά προθυμίας εις
το ΰψος, 6'πως άρπάση τοΰτο. Η αριστερά χειρ,
ήτις προβάλλεται κεκαμμένη κατά τον αγκώνα,
όπως α-έρη τά άκρα τοΟ ιματίου, είνε πεπληρω-
μένη αστραγάλων.

Τό άριστα διατηροΰμενον άνάγλυφον διακρίνεται
κατά την έκτέλεσιν μεταξύ τών όμοιου τύπου ανά-
γλυφων, ατινα φαίνεται ό'τι δεν ησαν σπάνια (πρβ.
π. χ. Οοηζβ 0γ30Γ· 964, πίν. ΟΕΧΧΧΙΧ, ώς
και άλλα εκεί δημοσιευόμενα).

ΈπΊ τοΟ έπιστυλίου είνε κεχαραγμένη ή επι-
γραφή !4ρρ[ίρ,εως Άλαιεύς.ΎοΟ ι του Άρρ(ί)λεως
δεν Φαίνεται ίχνος, ίσως δ οϋο έχαράχβή τοΰτο
άρ'/ήθεν έκ παραδρομής.

Ό Άρρίλεως ούτος είνε πιΟανώτατα υίΌς του
πρυτάνεως Εύπόλιδος ' Αρρίλεω Άλαιεως, όστις £·,·κών 7. Ανάγλυφα* '^μΟηβ ΆΙαιίως.
loading ...